Als muziek tijdloos is, kun je er twee jaar later nog een recensie over schrijven. Zo blijkt bij de muziek van de Malinese n’goni-speler Baba Sissoko. Hij bracht in augustus 2019 het album Amadran uit, deze maand precies twee jaar geleden.

English version below

Baba Sissoko komt uit de Sissoko-familie. In Senegal, De Gambia of Mali bestaat maar één familie Sissoko. Alle Sissoko’s zijn dus familie van elkaar. Baba kreeg de liefde voor de muziek van zijn ouders. Zijn vader was een groot n’goni-speler en zijn moeder was zangeres. De n’goni is een snaarinstrument met een klankkast waar een dierenhuid overheen is gespannen, waardoor het instrument lijkt op de banjo. Op zijn nieuwe album Amadran horen we hem solo op de n’goni. Soms met overdub, waardoor er twee n’goni’s klinken, al dan niet aangevuld met wat percussie-slagen op het vel van de n’goni. Hierdoor lijkt het alsof er nog een muzikant, een percussionist, meespeelt. Zijn spel is krachtig, virtuoos en bevlogen. De stukken zijn modaal en gebaseerd op toonladders. Wel horen we in de begeleiding zo nu en dan gebroken akkoorden. Deze wijze van musiceren geeft de muziek enorme ruimte en soms zelfs een mijmerend karakter. Baba Sissoko is een bedreven zanger met teksten die handelen over Respect voor de natuur, Familie, Een nijlpaard in de rivier of het prachtige slotlied Baba ka soli over de kinderen (zie YouTube). Daarnaast zingt hij unisono mee met de solo’s, waardoor de solo-melodie een extra dimensie krijgt. Het is bijna niet te geloven dat hier maar één muzikant aan het werk is. De variaties van (opzwepende) ritmes, de vocale muziek en de instrumentale stukken maakt van Amadran een zeer gevarieerde CD die je moeiteloos meeneemt naar een tijdloos West-Afrika.

Nog meer n’goni-muziek? Bassakou Kouyaté of Sory Kandia Kouyaté

English version

If music is timeless, you can still write a review about it two years later. This is apparent from the music of the Malian n’goni player Baba Sissoko. In August 2019 he released the album Amadran. This month exactly two years ago.

If you want more n’goni-music? Bassakou Kouyaté of Sory Kandia Kouyaté

Baba Sissoko comes from the Sissoko family. There is only óne Sissoko family in Senegal, The Gambia or Mali. So all Sissoko’s are related to each other. Baba got the love for music from his parents. His father was a great n’goni player and his mother was a singer. The n’goni is a stringed instrument with a sound box over which an animal skin is stretched, making the instrument resemble to the banjo. On his new album Amadran we hear him solo on the n’goni. Sometimes with overdub, so that two n’goni’s sound, whether or not supplemented with some percussion, strokes on the head of the n’goni. So it seems that another musician, a percussionist, is playing along. His way of making music is powerful, virtuoso and inspiring. The pieces are modal and based on scales. We do hear broken chords in the accompaniment every now and then. In this way the music gets an enormous space and sometimes even a musing character. Baba Sissoko is a skilled singer with lyrics about Respect for Nature, Family, A hippo in the river or the beautiful closing song Baba ka soli about the children (see YouTube above). In addition, he sings in unison with the solos, giving the solo melody an extra dimension. It’s hard to believe that only just one musician is working here. The variations of (exciting) rhythms, the vocal songs and the instrumental parts makes Amadran a very varied CD that effortlessly takes you to a timeless West Africa.

  • Baba Sissoko: Amadran (Homerecords.be)

© Mattie Poels.