Het Transorient Orchestra uit het Ruhr-gebied (in de buurt van Essen, Duitsland) speelt voortreffelijke big-band-achtige muziek, tegen een beeldend Oriëntaals raamwerk.

English version below

Het Transorient Orchestra bestaat uit twaalf muzikanten. Onder leiding van gitarist, componist en arrangeur Andreas Heuser speelt de groep een levendige mix van Orientaalse, westerse, traditionele, jazz-, pop- en rockmuziek. Er is voor iedere luisteraar iets te halen en zeker voor de avontuurlijke. De muziek is grenzenloos en wordt gespeeld door musici uit Duitsland, Turkije, Iran, Tunesië en Syrië. Al deze musici hebben hun eigen muzikale bagage dat op Zip Zip wordt gemixt en gematched tot een voortreffelijk smakelijk geheel. Onregelmatige maatsoorten (Zip Zip), oriëntaalse toonladders (met kwarttonen zoals in Tahtaci Sema) en Arabische thema’s komen voorbij. Er klinken oriëntaalse instrumenten zoals de darbuka (vaastrommel), santur (dulcimer) en de ney (herdersfluit) naast drums, gitaar, viool en blaasinstrumenten als trombone, saxofoon en trompet. Veel traditioneel werk is gearrangeerd voor de bijzondere bezetting van het Transorient Orchestra. Een big-bandbezetting van muzikaal de breedste soort, waar melodieuze thema’s worden afgewisseld met prachtige solo’s op o.a. de ney, darbuka, santur, viool en trombone. Bovendien wordt er in enkele stukken fraai gezongen. In Ben Seni Sevdugumi horen we de warme altstem van Nikola Seegers en in twee stukken klinken de traditionele en vakkundige vocalen van Sahbi Amara. Zip zip is een gevleugeld album dat je moeiteloos meeneemt op een hartige en pikante reis langs de sprookjes van Duizend-en-een-nacht.

English version

The Transorient Orchestra from the Ruhr area (near Essen, Germany) plays superb big-band music, set against an eloquent Oriental framework.

The Transorient Orchestra consists of twelve musicians. Led by guitarist, composer and arranger Andreas Heuser, the group plays a lively mix of Oriental, Western, traditional, jazz, pop and rock music. There is something for every listener and certainly for the adventurous one. The music is limitless and played by musicians from Germany, Turkey, Iran, Tunisia and Syria. All these musicians have their own musical baggage that is mixed and matched on Zip Zip into an exquisitely piece of music. Irregular time signatures (Zip Zip), oriental scales (with quarter tones as in Tahtaci Sema) and Arabic themes are featured. There are oriental instruments such as the darbuka (vase drum), santur (dulcimer) and the ney (shepherd’s flute) in addition to drums, guitar, violin and wind instruments such as trombone, saxophone and trumpet. A lot of traditional work has been arranged for the special line-up of the Transorient Orchestra. A big band line-up of the broadest kind, where melodic themes are alternated with beautiful solos on the ney, darbuka, santur, violin and trombone. Moreover, in some parts there are wonderful vocals. In Ben Seni Sevdugumi we hear the warm alto voice of saxophone player Nikola Seegers and in two pieces the traditional and skilled vocals of Sahbi Amara. Zip zip is an excellent album that effortlessly takes you on a spicy journey through the fairy tales of One Thousand and One Nights.

  • Transorient Orchestra: Zip Zip (Double Moon Records / Challenge records INT)
  • Photo: Kurt Rade

© Mattie Poels.