Bohemia Atlántica heet het nieuwe album van het kwartet La Lunfardita uit Madrid en Buenos Aires, maar werd met een werelds metier opgenomen in Nederland.

English version below

Wat het eerst opvalt als je het album Bohemia Atlántica opzet, is de wereldse klank. De muziek van het kwartet La Lunfardita zit vol energie en emotie, maar deze zit fraai verborgen tussen-de-noten. Begrijp me niet verkeerd, de muziek komt binnen en zwiept je heerlijk heen en weer tussen tango, manouche-hot-club-de-France, jazz en chanson. Ongepolijste muziek. Geen nonsense, zonder mooidoenerij, muziek-om-de-muziek en daardoor zalig puur. Zangeres Carolina Dubois zingt overtuigend tien melodieën (Nomos en Charnious zijn instrumentaal). Haar stem is helder, elastisch en soepel en heeft een ferme kracht. In een strakke begeleiding wordt zij ondersteund door manouche gitarist Simon Cuenca, accordeonist Jesús Penarando en contrabassist Alejandro Temprano. Opvallend is daarbij het accordeonspel van Penarando. Een virtuoos die transparant soleert en zijn accordeon laat ronken met tremolo’s, zowel op losse toetsen als met de hele blaasbalg. Opmerkelijk is ook het ritme-vaste spel van contrabassist Temprano die in zijn eentje al een strak spel laat horen, waar het ritmische gitaarspel van Cuenca moeiteloos op inhaakt. Met zijn vitale gitaarklanken is hij niet alleen verantwoordelijk voor de harmonieën, maar zorgt hij er ook voor dat slagwerk totaal overbodig is. Hierdoor heeft de muziek van La Lunfardita een open en transparant timbre dat bijzonder aanstekelijk goed werkt. In El Choclo horen we de wendbare klarinet van Kai Moeckel die voor een frisse aanvulling zorgt. Bohemia Atlántica werd uitgebracht in 2019. Twee jaar geleden dus. Maar wie van voortreffelijke muziek houdt, kan alleen maar tot de conclusie komen dat voortreffelijke muziek tijdloos is!

English version

Bohemia Atlántica is the name of the new album by the quartet La Lunfardita. A lovely quartet from Madrid and Buenos Aires, but they recorded their music in the Netherlands in a worldly style.

The first thing you notice when you play the album Bohemia Atlántica is the worldly sound. The music of the quartet La Lunfardita is full of energy and emotion, but it is nicely hidden between the notes. Don’t get me wrong, the music takes you and sweeps you back and forth between tango, manouche-hot-club-de-France, jazz and chanson. Unpolished music. No nonsense, without beauty, music-for-the-music and therefore blissfully pure. Singer Carolina Dubois convincingly sings ten melodies (Nomos and Charnious are instrumental). Her voice is clear, elastic, supple and has a strong power. In a tight accompaniment she is supported by manouche guitarist Simon Cuenca, accordionist Jesús Penarando and double bassist Alejandro Temprano. A striking feature is Penarando’s accordion playing. A virtuoso, who solos are transparently. He makes his accordion roar with tremolos, both on individual keys and with the entire bellow. Also noteworthy is the rhythm-steady playing of contrabassist Temprano, who already shows a tight playing on his own, to which the rhythmic guitar playing of Cuenca effortlessly connects. His vital guitar sound is not only responsible for the harmonies. In his rhythmic way of playing, percussion is completely unnecessary. This gives La Lunfardita’s music an open and transparent timbre that works exceptionally well. In the composition El Choclo we hear Kai Moeckel’s agile clarinet, which provides a fresh addition. Bohemia Atlántica was released in 2019. So two years ago. But for those who love excellent music the only conclusion can be: excellent music is timeless. Yes indeed!

  • La Lunfardita: Bohemia Atlántica (Silvox Records)
  • Foto’s Aart Hop

© Mattie Poels.