De accordeon is een smaakmakend instrument. Net zoals de cello heeft de accordeon een heel eigen, karakteristieke klank die tot de verbeelding spreekt. En als er dan ook nog voortreffelijk op wordt gespeeld, is succes verzekerd!

English version below

Het nieuwe album Equinox van de Vlaamse accordeoniste Sara Salvérius balanceert op het break-even point van de dag. Het moment waar de dag even lang is als de nacht, in Europa komt dat twee keer per jaar voor. Het perfecte midden van de tijd die als inspiratie dient voor dertien schitterende solo-accordeon composities. Sara Salvérius speelt werken met een hoog melodisch karakter. Instrumentale liedjes die zich veelal moeiteloos vleien in een dromerige sfeer. Zij is een virtuoos op de chromatische accordeon. Op voortreffelijke wijze horen we haar omgaan met de bas, melodie, tegenmelodie en ritme, die heerlijk over en door elkaar heen duikelen. Door deze diverse speeltechnieken lijkt het alsof je soms naar twee accordeons simultaan luistert, zoals in Phase 6. Het gaat allemaal zo vanzelfsprekend dat je als luisteraar nauwelijks in de gaten hebt hoe knap haar spel is. Sara Salvérius speelt op Equinox alleen eigen composities. Werken die een sferische of kosmische titel dragen zoals Aurora en Helios (beide met prachtige arpeggio-partijen). Het flanerende en ruimtelijke Brain Fog, Grote Kleine Beer en Sepia dat een muzikaal accordeon kunstwerk is met ronkende bassen. Het album sluit met Sirius, een innemend licht religieus werk met een fraaie psalm-attitude. Sara Salvérius is een begaafd musicus en componiste die de accordeon in een glansrijk en breed perspectief plaatst en dat doet ze voortreffelijk. Grote klasse!

Meer Sara Salvérius klik hier

English version

The accordion is a wonderful instrument. Just like the cello, the accordion has its own characteristic sound that appeals to the imagination. Sara Salvérius plays the instrument superbly!

The new album Equinox by the Flemish (Belgium) accordionist Sara Salvérius is balancing on the break-even point of the day. The moment where the day is as long as the night, in Europe this occurs twice a year. The perfect mid-time. This was the inspiration for thirteen beautiful solo accordion compositions by Sara Salvérius. She plays works with a highly melodic character. Instrumental songs that often flatter effortlessly in a dreamy atmosphere. She is a virtuoso on the chromatic accordion. We hear her handle easily the bass, melody, counter-melody and rhythm in an excellent way. These tumble over and through each other. Because of these various playing techniques it sometimes seems as if you are listening to two accordions simultaneously, as in Phase 6. She plays so naturally that you hardly notice how great her playing is. She composed all the pieces herself. Works with a spherical or cosmic title such as Aurora and Helios (both with beautiful arpeggio parts). The strolling and spatial Brain Fog, Grote Kleine Beer and Sepia. A splendid art composition with roaring basses. The album closes with Sirius, an endearingly light religious work with a beautiful psalm attitude. Sara Salvérius is an outstanding musician and composer who puts the accordion in a glorious and broad perspective. Great music!

  • Sara Salvérius: Equinox (Eigen beheer)

© Mattie Poels.