Jeroen van Vliet is een van de meest lyrische pianisten die Nederland rijk is. Dat vinden we ook terug op het 2de album van zijn Moon Trio met de titel Monochromes. Een dynamisch exposé van jazz- en geïmproviseerde muziek waar piano/elektronics, contrabas en drums centraal staan.

English version below

Jeroen van Vliet vertelt, bouwt, kleurt en memoreert op zijn nieuwe album Monochromes. Muzikaal heeft hij steevast iets te melden wat er toe doet, wat waardevol en inspirerend is. En dat doet hij met een verfijnde souplesse waarmee hij de luisteraar onderdompelt in beweeglijke muziek. Soms ferm en onstuimig dan weer subtiel en met een zuchtje wind. Fraai is dat de melodie steeds centraal staat, waardoor de composities een grote emotionele lading hebben. Van Vliet kleurt met akkoorden, laat tonen dansen met het juiste touché en is bovendien een begenadigd componist. In zijn composities wordt hij bijgestaan door het melodische baswerk van Cord Heineking en het breed gesorteerde drumwerk van Mark Schilders. Bovendien worden er zo nu en dan elektronische effecten aan de muziek toegevoegd die soms verfrissend maar ook vervreemdend en licht psychedelisch werken. Op Monochromes (Eenkleurig: refererend aan de zwart/wit-cover) zijn bijna alle stukken gecomponeerd door van Vliet die met zijn Moon Trio een polychroom muzikaal metier laat horen. Subliem album!

Meer muziek van Jeroen van Vlietcheck Gatecrash

Start full concert on this Youtube at 11 min ’55

English version

Jeroen van Vliet is one of the most lyrical pianists in the Netherlands. We also recognize that on the 2nd album of his Moon Trio with the title Monochromes. A dynamic exposé of jazz and improvised music where piano / electronics, double bass and drums are central.

More music by Jeroen van Vlietcheck Gatecrash

Jeroen van Vliet tells, builds, colors and remembers on his new album Monochromes. He musically always has something to say that matters, what is valuable and inspiring. He plays with a refined suppleness in which he immerses the listener in moving music. Sometimes firm and boisterous, then subtle and with a soft breath of wind. It is nice that the melody is always central, which gives the compositions a great emotional feeling. Van Vliet colors with chords, makes tones dance with the right touché and is also a gifted composer. In his compositions he is assisted with the melodic bass work of Cord Heineking and the widely assorted drum work of Mark Schilders. Moreover, every now and then electronic effects are added to the music that are sometimes refreshing but also alienating and slightly psychedelic. On Monochromes (referring to the black and white cover) almost all pieces are composed by van Vliet who shows a polychrome musical metier with his Moon Trio. Excellent music!

Moon Trio – Jeroen van Vliet: Monochomes (Eigen Beheer)

© Mattie Poels.