Wie aan orgel denkt, denkt meestal aan de grote kerkorgels die kathedralen en basilieken vullen met magistrale klanken. Maar wat te denken van de kleine organetto’s, de draagbare orgels met hun lieflijke klank. Catalina Vicens bespeelt diverse organetto’s op haar nieuwe dubbel-album Organic Creatures.

English version below

De uit Chili afkomstige musicus Catalina Vicens woont tegenwoordig in Bazel (Zwitserland). Ze is o.a. docent aan het in Royal Conservatory in Brussel en geeft wereldwijd concerten. Daarnaast concentreert Vicens zich op het historisch onderzoek van klavecimbels en orgels: in het bijzonder het portatief, de draagbare orgels. Deze organetto’s worden bespeeld met een hand terwijl de andere de blaasbalg bedient. Op het dubbelalbum Organic Creatures horen we Catalina Vicens op zeven verschillende orgels. Ze speelt werk van onbekende componisten (Anonymus), maar ook composities van Franceso Landini, Heinrich Isaac, Guillaume de Machaut, Gilles Binchois en een openingsstuk van Hildegard van Bingen. Fraai mengt ze deze composities met eigen werk, zoals In pulso en Trans Animan waar een (geïmproviseerde) melodie zich krult rind een orgelpunt (een liggende orgeltoon). Op het tweede album staat naast composities uit de Middeleeuwen ook werk van jonge componisten zoals Virtaperko (prachtig Lamento of Ananias), Cooman, Moody en Boondiskulchok.

De muziek op Organic Creatures heeft een serene klank. De melodieën, gebaseerd op de kerk-tonaliteit die weer terug te voeren zijn naar het Gregoriaans, hebben een ongelooflijke aantrekkingskracht die nog eens wordt versterkt door de warme klank van het orgel. De zachte aanzet van de toon, het hese timbre en de melodie vormen een voortreffelijke drie-eenheid. Mystiek en zelfs meditatief. Catalina Vicens kruipt in de klank van het instrument. Op voortreffelijke wijze speelt zij deze eeuwenoude muziek die door haar inspirerende uitvoering weer springlevend wordt. Zeker voor degene die er de tijd voor neemt en er eens rustig voor gaat zitten. Meesterlijk album!

Voor het hele album klik hier

English version

When you think of an organ, you usually think of the large church organs that fill cathedrals and basilicas with their masterly sounds. But what about the small organettos, the portable organs with their lovely sound. Catalina Vicens plays various organettos on her new album Organic Creatures.

For the full album click here

The musician Catalina Vicens was born in Chile, but now lives in Basel (Switzerland). She is a teacher at the Royal Conservatory in Brussels and gives concerts worldwide. In addition, Vicens concentrates on the historical research of harpsichords and organs: in particular the portative, the portable organs. These organettos are played with one hand, while the other operates the bellows. On the double album Organic Creatures we hear Catalina Vicens on seven different organs. She performs compositions by unknown composers (Anonymus), but also pieces by Franceso Landini, Heinrich Isaac, Guillaume de Machaut, Gilles Binchois and an opening piece by Hildegard van Bingen. She beautifully mixes these compositions with her own work, such as In pulso and Trans Animan, where an (improvised) melody curls around an organ point (a horizontal organ tone). The second CD contains not only compositions from the Middle Ages, but also music written by young composers such as Virtaperko (beautiful Lamento or Ananias), Cooman, Moody and Boondiskulchok.

The music on Organic Creatures has a serene sound. The melodies, based on the church tonality that can be traced back to Gregorian chant and have an incredible appeal, which is further enhanced by the warm sound of the organ. The soft start of the tone, the husky timbre and the melody form an excellent trinity. Mystical and even meditative. Catalina Vicens is a splendid performer who speaks the language of the instrument. She really speaks the ancient musical language that is still very much alive in her performance. Especially for those who take the time to sit down and listen. Masterful album!

  • Catalina Vicens: Organic Creatures (Consouling Sounds)

© Mattie Poels.