Vlak voor de Barok, begin 17de eeuw, was de blokfluit al een concert-instrument. Veel Italiaanse componisten schreven er stukken voor, zowel in Venetië als Napels. Het Redherring Baroque Ensemble uit Antwerpen heeft enkele prachtige stukken op CD gezet, gelardeerd met vocaal werk.

English version below

Op Italia per Sempre, de nieuwe CD van het Redherring Baroque Ensemble, komt Italiaanse blokfluit muziek uit 1700/1750 aan bod die werd geschreven voor (privé)concerten. Muziek uit de hoogtijdagen van dit bijzondere instrument. Enkele werken lagen eeuwenlang verborgen in archieven en werden gecomponeerd door componisten die hun land (Italië) nooit verlieten. Door de tegenwoordige digitalisering zijn deze stukken nu gemakkelijker verkrijgbaar. Deze werken worden, naast werk van Albinoni en Scarlatti, schitterend uitgevoerd door het Redherring Baroque Ensemble o.l.v. blokfluitist Patrick Denecker. De stukken vallen op door hun weelderige melodie en hun sterke thema’s. Volkse thematiek komt aan bod, zoals de Zuid-Italiaanse tarantella. Een opzwepende 6/8ste dans uit Puglia die vroeger gedanst werd om het gif uit je lijf te zweten als je gebeten was door de tarantula (vogelspin). Patrick Denecker heeft een fraaie articulatie waarmee hij een prachtige cohesie maakt tussen de verschillende timbres van de blokfluitwerken. Zijn spel vleit zich in begeleidingen van bijvoorbeeld strijkers in Concerto in d van Domenico Sarri met Basso Continuo (klavecimbel en cello) of in het werk Concerto in a van Nicolo Fiorenza, aangevuld met strijkers en de luit van Philippe Malfeyty. Naast blokfluitcomposities horen we zangeres Annelies van Grambergen die werk zingt van Leonardo Leo en Francesco Mancini. Twee Napolitaanse opera componisten. Annelies van Grambergen heeft een overtuigend en helder timbre met een fraaie dictie. Soepel en plooibaar zingt zij bijvoorbeeld Leonardo Leo’s Angellino innocente. Een ingetogen compositie met recitatief die verwijst naar de opera. Hier en daar zijn haar vocalen iets te sterk aangezet, met iets te veel vibrato. Maar Italia per Sempre blijft een instrumentaal en vocaal luisterrijk album waar een redelijk onbekend era uit de Italiaanse Barok fantastisch wordt belicht!

Meer barokmuziek klik hier

English version

Just before the Baroque, early 17th century, the recorder was already a concert instrument. Many Italian composers wrote pieces for it, both in Venice and Naples. The Redherring Baroque Ensemble from Antwerp (Belgium) has put some beautiful pieces on their new CD talia per Sempre, added with vocal work.

Italia per Sempre, the new CD from the Redherring Baroque Ensemble, features Italian recorder music from 1700/1750 that was written for (private) concerts. Music from the heyday of this special instrument. For centuries some works were hidden in archives. These pieces were written by composers who never left their country (Italy). Due to the current digitization, these items are more easily available now. In addition to work by Albinoni and Scarlatti, these works are beautifully performed by the Redherring Baroque Ensemble, by artistic director and recorder player Patrick Denecker. The pieces stand out for their lush melody and their strong themes. Even folk melodies are involved, such as the southern Italian tarantella. A stirring 6 / 8th dance from Puglia that used to be to dance the poison out of your body if you were bitten by the tarantula. Patrick Denecker has a beautiful articulation. He creates a wonderful cohesion between the different timbres of the recorder works. His playing is accompanied for example by strings in Concerto in d by Domenico Sarri or with Basso Continuo (harpsichord and cello) in Concerto in a by Nicolo Fiorenza, supplemented by strings and the lute of Philippe Malfeyty. In addition to recorder compositions, we hear singer Annelies van Grambergen, who sings work by Leonardo Leo and Francesco Mancini. Two Neapolitan opera composers. Annelies van Grambergen has a fragile and clear timbre with a beautiful diction. Flexible and pliable, she sings Leonardo Leo’s Angellino innocente. A subdued composition (with a recitative that refers to opera) that is strongly stimulated here and there, with a little too much vibrato. But anyway, Italia per Sempre is an instrumental and vocal glorious album where a fairly unknown era from the Italian Baroque is fantastic interpreted!

  • Redherring Baroque Ensemble: Italia per sempre (Antartica/Challenge Records)

© Mattie Poels