Zanger en muzikant Gili Yalo woont en werkt vanuit Tel Aviv (Israel). Tegen zijn Ethiopische achtergrond mixt hij Ethiopische rootsmuziek met soul, funk, rock en pop. Op zijn debuut album Made in Amharica horen we inventieve muziek waar de Ethiopische klank nooit ver weg is.

English version below

Zanger en muzikant Gili Yalo is een nazaat van de door kolonel Mengistu uit Ethiopië verdreven Joden, de Falasha. Net zoals de Sefardische Joden die eind 15de eeuw Spanje en Portugal moesten verlaten, namen de Falashas ook hun muziekcultuur mee en vestigden zich o.a. in Israël. En dat levert fijne doorgewinterde muziek op. De Ethiopische muziek heeft karakteristieke kenmerken. Zo horen we er de typische 5-toonstoonladder waardoor deze muziek direct herkenbaar is. Ook als je daar stevig gitaarwerk, blazers en pakkende drumpartijen aan toevoegt, blijft de Ethiopische signatuur traceerbaar, wat aangeeft hoe eigen deze muziek is. Bovendien heeft de Ethiopische muziek een ritmische verdeling tussen 2- en 3-tellen die gelijktijdig worden gespeeld (polyritmiek). Een ritmische aanpak die we veel tegenkomen in de Afrikaanse muziek. Mix je deze muzikale kenmerken met rock, pop, jazz, soul en funk dan klinkt de muziek van Gili Yalo. Het openingslied begint met een solo op washint (Ethiopische fluit) waardoor meteen duidelijk is dat we naar Ethiopische muziek luisteren, ondersteund door een pop-ritme. De ritmische polyritmiek horen we in Zelel Zelel met een heerlijk aanstekelijke melodie met achtergrondzang, aangevuld met de washint. De laatste twee nummers zingt Gili Yalo in het Engels, de andere twee in het Amhari (Ethiopisch). De vervormde gitaar en de klappen (op de 2de en 4de tel) in This is where I’m home geven het arrangement een enorme energie en doen enigszins denken aan de Touareg-muziek uit de Sahara. Het slotstuk Heart of Gold is het nummer met de meeste pop-invloeden en doet zelfs denken aan de goede jaren van Tommy Petty & The Heartbreakers. Dit tweede album van Gili Yalo smaakt naar meer en jammer dat er maar vier nummers op staan, maar daardoor ben ik zeer benieuwd naar meer werk van deze unieke muzikant.

English version

Singer and musician Gili Yalo lives and works from Tel Aviv (Israel). With his Ethiopian background he mixes Ethiopian roots music with soul, funk, rock and pop. On his second album Made in Amharica we hear inventive music with teh Ethiopian sound always nearby.

Singer and musician Gili Yalo is a Falasha, a descendant of the Jews which were driven out of Ethiopia by Colonel Mengistu. Just like the Sephardic Jews who had to leave Spain and Portugal at the end of the 15th century, the Falashas also took their music culture with them and settled, among other places, in Israel. In Ethiopian music we hear the typical 5-tone scale, which makes the music instantly recognizable. Even if you add solid guitar sound (distorted), wind instruments and catchy drum parts, the Ethiopian signature remains traceable, which indicates how specific this music is. In addition, Ethiopian music has a rhythmic division between 2-3 beats that are played simultaneously (poly-rhythmics). A rhythmic approach that we encounter in a lot of African music. If you mix these musical characteristics with rock, pop, jazz, soul and funk then the great music of Gili Yalo comes up. The opening song starts with a solo on the washint (Ethiopian flute). Immediately you recognize the Ethiopian music, supported by a pop rhythm. We hear lovely poly-rhythmics in Zelel Zelel with a wonderfully catchy melody with background vocals, supplemented by the washint. Gili Yalo sings the last two songs in English, the other two in Amhari (Ethiopian language). The distorted guitar and the tight hits on the 2nd and 4th beat in This is where I’m home give the arrangement an enormous energy and are somewhat reminiscent of the Touareg music from the Sahara. The final piece Heart of Gold is the song with the most pop influences and is even reminiscent of the good years of Tommy Petty & The Heartbreakers. It’s a pity that there are only four songs on this second album Made in Amharica of Gili Yalo. But that makes me look forward to more work recorded by this unique musician!

  • Gili Yalo: Made in Amharica (Dead Sea Records/Xango)
  • Pictures: Michael Topyol

© Mattie Poels