Op de nieuwe CD van Signum Classics vinden we onder andere de schitterende uitvoering van het meesterwerk ‘Missa Gloria tibi trinitas’ van John Taverner, uitgevoerd door het ensemble Contrapunctus samen met The Choir of The Queen’s College gedirigeerd door Owen Rees.

English version below

De Engelse componist John Taverner (1490-1545, niet te verwarren met de hedendaagse componist John Taverner; 1944-2013) schreef veel missen waarvan er acht bewaard zijn gebleven. De ‘Missa Gloria tibi trinitas’ is een van de mooiste. In die tijd, begin 16de eeuw, werden melodieën, thema’s overgenomen uit het Gregoriaans en gebruikt als hoofdmelodie, de zgn. Cantus Firmus (CF). In deze wonderschone muziek is de CF geplaatst in de alt-partij, waardoor deze ‘verborgen’ ligt in de zes-stemmige compositie. Enigszins te vergelijken met het piano-thema in bijvoorbeeld ‘Liebestraum’ van Franz Liszt waar de melodie ook ‘in het midden’ ligt, weliswaar geen CF (refererend aan het Gregoriaans) maar toch. Daarnaast heeft deze ‘Missa Gloria…’ geen Kyrie en is het stuk rijk aan markante en elegante polyfonie. De muziek wordt a capella gezongen en vakkundig, met een verbluffende souplesse uitgevoerd door Contrapunctus en The Choir of The Queen’s College, onder leiding van Owen Rees. Al decennia lang zijn Engelse musici meesters in het uitvoeren van oude muziek, getuige o.a. de bijzondere concerten van The Early Music Consort of Londen (met o.a. David Munrow, James Bowman en Christopher Hogwood) en The Choir of New College, Oxford. Kristalheldere stemmen zonder overdadig stem-vibrato en aangename dictie zorgen voor een optimale uitvoering. Iets soortgelijks horen we terug op dit album, zoals in de solistische gedeelten van het ‘Gloria’ en ‘Credo’. Maar ook in  andere composities van Taverner die te vinden zijn op deze CD zoals het ‘Audivi vocem’, het ‘Ave Maria’; de ode aan Maria en het openingswerk ‘Gaude plurimum’ dat ook een loflied voor Maria is. Prachtig breekbare polyfone muziek die zeer fraai wordt uitgevoerd en waarmee maar weer eens wordt bewezen dat muziek die 500 jaar geleden werd gecomponeerd, nog steeds zeer de moeite waard is!

English version

On the new Signum Classics CD you’ll find, among other things, the wonderful performance of the masterpiece ‘Missa Gloria tibi trinitas’ composed by John Taverner, wonderful performed by the Contrapunctus ensemble together with The Choir of The Queen’s College conducted by Owen Rees.

The English composer John Taverner (1490-1545, not to be confused with the contemporary composer John Taverner; 1944-2013) wrote many masses of which eight have been preserved. The ‘Missa Gloria tibi trinitas’ is one of the most beautiful. At that time, at the beginning of the 16th century, melodies and themes were taken from Gregorian chants and used as the main melody, the so-called Cantus Firmus (CF). In this wonderful music the CF is placed in the alto part, so it is ‘hidden’ in the six-part composition. Somewhat comparable to the piano theme in ‘Liebestraum’ by Franz Liszt, for example, where the melody is also ‘in the middle’, although this melody is not a CF, referring to Gregorian chant. In addition, this ‘Missa Gloria …’ has no Kyrie and the piece is rich in striking and elegant polyphony. The music is sung a capella. Absolutely great performce by Contrapunctus and The Choir of The Queen’s College, conducted by Owen Rees. Over the years, English performances have proven to be very worthwhile from, among others, The Early Music Consort of London (with David Munrow, James Bowman and Christopher Hogwood) and The Choir of New College, Oxford. No excessive vibrato and crystal clear voices that ensure an optimal performance with a minimal amount of vibrato and a tight diction. We hear something similar in the music on this great album, like in the solo parts of ‘Gloria’ and ‘Credo’. But also in other compositions by John Taverner that can be found on this CD such as the ‘Audivi vocem’, the ‘Ave Maria’; the ode to mother Maria and the opening work ‘Gaude plurimum’, which is also a praise song to Maria. Beautifully fragile polyphonic music that is very well performed. These compositions proves that music which is composed over 500 years ago, is still very worthwhile!

  • Contrapunctus & The Choir of The Queen’s College:              John Taverner – ‘Missa Gloria tibi trinitas’                             (Signum Classics/New Arts International)

© Mattie Poels.