De Italiaanse musicus Carlo Maver speelt op zijn album ‘Volver’ solo-stukken voor bandoneon, aangevuld met werk voor traverso (houten dwarsfluit) en moxeno (Boliviaanse dwarsfluit). Een gedurfde expertise die schitterend uitpakt en bandoneon en fluit toont in pure schoonheid.

English version below

De bandoneon is door zijn balg-techniek een moeilijk instrument. De toon die klinkt heeft steeds een andere toonhoogte naarmate je trekt of duwt, vergelijkbaar bij het blazen of zuigen op een mondharmonica. Deze techniek maakt het spelen lastig. In de 50-er jaren zorgde bandoneonist Astor Piazzolla voor een revival van dit prachtige instrument. Bovendien ontwikkelde hij de Tango Nuevo. Een tangostijl waarin de muziek zich verplaatste van balzaal naar concertzaal, de muziek werd luistermuziek (geen dansmuziek meer), en werd ingewikkelder en virtuoos. Carlo Maver doet er nog een schepje bovenop. Hij gebruikt de bandoneon nu als solo-instrument. Het resultaat is bevlogen en gedragen muziek met een randje tango ondergedompeld in een fraaie galm van de kerk Casola (Noord-Italië) waar het album werd opgenomen. Carlo Maver nam les bij Daniele Di Bonaventura en verfijnde zijn spel bij de Argentijn Dino Saluzzi, een bandoneonist die de randen van de tango en geïmproviseerde muziek opzoekt en hiermee Carlo Maver inspireerde. Naast bandoneon speelt hij ook dwarsfluit, dat wil zeggen de traverso en de Boliviaanse houten (bas)fluit mexeno waarop hij in enkele solostukken te horen is. Zijn muziek is sober, maar klankrijk tegelijk. De bandoneon heeft een intens timbre dat onmiskenbaar een melancholie oproept die nog eens wordt versterkt door Carlo Maver’s frasering en verfijnde muzikale dictie. De weemoed klinkt ook door in zijn fraaie melodieën en de stiltes die hij toelaat in zijn werken zoals bijvoorbeeld in het stuk ‘C’era una volta’ waar hij maar liefst 12’5 minuten uittrekt om in volle glorie het moderne muzikaal sprookje ‘Er was eens…’ muzikaal te vertellen. De tweestemmigheid in zijn spel, de harmonieën en melodieën brengen zijn muziek tot grote hoogte waarop hij ook nog eens fraai improviseert. Zijn album ‘Volver’ (Terugkeer) is inderdaad een ’thuiskomst’, een plek waar je je thuis voelt en heerlijk kunt genieten van deze tijdloze muziek!

English version

The Italian musician Carlo Maver plays solo pieces for bandoneon on his album ‘Volver’, supplemented by compositions for traverso (wooden flute) and moxeno (Bolivian flute). A fine and beautiful expertise which hows the bandoneon and flute in pure beauty.

The bandoneon is a difficult instrument due to its bellows technique. Every tone has a different pitch whether you pull or push, similar to blowing or sucking on a harmonica. This technique makes it a difficult instrument. In the 1950s, bandoneonist Astor Piazzolla caused a revival of this beautiful instrument. He also developed the Tango Nuevo. A tango style in which the music moved from ballroom to the concert hall, the music became listening music (no longer dance music), and became more complicated and virtuoso. Carlo Maver goes even one step further. He now uses the bandoneon as a solo instrument. The result is inspired music with a tango edge submerged in a beautiful reverberation from the church of Casola (Northern Italy) where the album was recorded. Carlo Maver took lessons from Daniele Di Bonaventura and refined his playing with the Argentinian Dino Saluzzi, a bandoneonist who explores the edges of tango and improvised music and inspired Carlo Maver. In addition to the bandoneon, Carlo also plays the flute: the traverso and the Bolivian wooden (bass) flute mexeno on which he can be heard in a few solo pieces. His music is austere, but sound-rich at the same time. The bandoneon has an intense timbre that unmistakably evokes a melancholy that is further enhanced by its phrasing and refined musical dictation. The melancholy melodies and the silences that he allows are amazing in his works, such as in the piece ‘C’era una volta’. A 12’5 minutes piece to complete a modern musical fairy tale ‘Once upon a time’. The two voices in his playing, the harmonies and melodies bring his music to a great performance, on which he also improvises beautifully. His album ‘Volver’ (Return) is kind of ‘homecoming’, a place where you feel at home and can enjoy this lovely timeless music!

  • Carlo Maver: ‘Volver’ (VisAge/Xango)

© Mattie Poels.