Het is alweer vier jaar geleden dat het album Yallah van het Tsjechische kwintet BraAgas uitkwam, met muziek uit Zuid-Europa: Servië, Turkije en Sefardische muziek uit het oude Spanje. Op hun nieuwe album ‘O ptácích a rybách’ richt de groep zich op muziek Moravië met arrangementen van eeuwenoude melodieën.

English version below

Lokale muziek is nog steeds zeer populair in Tsjechië. Eeuwenoude stukken worden bewerkt, gespeeld op traditionele instrumenten en gezongen in het Tsjechisch. Groepen als Hradistan (met Jiri Pavlica), Traband en Tomás Kocke hebben hun sporen allang verdiend en daar kun je moeiteloos BraAgas aan toevoegen. Een eigentijdse vrouwengroep, gespecialiseerd in innovatieve Tsjechische folk. Op hun nieuwe album ‘O ptácích a rybách’ (‘Over vogels en vissen’) ‘beperkt’ de groep zich toch tot Moravische melodieën. BraAgas werd in 2007 opgericht in Praag, bracht 5 albums uit en gaf concerten over heel Europa. De groep valt op door de prachtige zang die wordt afgewisseld met solo en meerstemmige stukken; krachtig en verzorgd gezongen, mooi omlijnd door instrumentale tussenstukken, gespeeld op een reeks van traditionele instrumenten waaronder cistra (soort mandoline), draailier, gitaar, fluit, klarinet, doedelzak en percussie. Het vijftal wordt bijgestaan door enkele vocale gastmusici die percussie, didgeridoo en basgitaar spelen. Mooie ballades worden gelardeerd met sneller werk. Ondanks dat het Tsjechisch voor de gemiddelde West-Europeaan onverstaanbaar is en tekst-vertalingen (helaas) niet zijn bijgevoegd, heeft de muziek een enorme impact. Met de overtuiging waarmee de stukken worden gespeeld en de variëteit binnen de arrangementen slaagt BraAgas er wederom moeiteloos in een wereld-album af te leveren dat met gemak nog jaren mee kan!

Meer BraAgas Klik hier

English version

It is already four years since the release of the album ‘Yallah’ by the Czech quintet BraAgas was released, with music from southern Europe: Serbia, Turkey and Sephardic music from ancient Spain. On their new album ‘O ptácích a rybách’ the group focuses on music Moravia with nice arrangements of ancient melodies.

Local music is still very popular in the Czech Republic. Age-old music is edited, played on traditional instruments and sung in Czech. Groups like Hradistan (with Jiri Pavlica), Traband and Tomás Kocke became popular and you can easily add BraAgas to this collection. A contemporary women’s group, specialized in new Czech folk, although the group on their new album ‘O ptácích a rybách’ (‘About birds and fish’) ‘limits’ itself to Moravishe melodies. In 2007 the group was founded in Prague, released 5 albums and gave concerts all over Europe. BraAgas stands out for the beautiful vocals that alternate with solo and polyphonic pieces; powerful and well-groomed, nicely delineated by instrumental pieces played on a range of traditional instruments including cistra (kind of mandolin), hurdy-gurdy, guitar, flute, clarinet, bagpipes and percussion. The quintet is assisted by a few vocal guest musicians who play percussion, didgeridoo and bass guitar. Beautiful ballads are alternated with faster songs. Although Czech is unintelligible for the average Western European people and text translations are (unfortunately) not included, the music has a huge impact. The group convinces with beautiful songs played in a variety of arrangements. Again BraAgas succeeds to release a excellent world-album that can easily last for years!

More BraAgas Click here

  • BraAgas: ‘O ptácích a rybách’  (Indies Scope / Xango)

© Mattie Poels.