‘Old Stock’ (‘Oude Voorraad’) is een verzameling klezmer/pop liedjes gestopt in een nieuw theater-metier van de Canadese muzikant en zanger Ben Caplan. Niet alleen zijn verschijning is opvallend maar zeker ook zijn lage en warme (baritone) stem is herkenbaar waarmee hij (met vijf musici) in een theatrale setting oprechte en eerlijke muziek laat horen.

English version below

Het album ‘Old Stock’ is gebaseerd op het verhaal ‘Old Stock: A Refugee Love Story’ over twee Joods Roemeense vluchtelingen die in 1908 naar Canada emigreren. Tegen een achtergrond van immigratie, Jodendom en seksualiteit klinken er op dit derde album gevarieerde liedjes van deze bevlogen zanger uit Halifax, zuid-west Canada. Ben Caplan is met zijn lange baard en wilde haardos een imposante verschijning, die met een enorme zeggingskracht zijn liedjes zingt, met een stem die ligt in het midden tussen Brad Roberts (zanger van The Crash Test Dummies) en de Amerikaanse folkrock zanger Shawn Phillips. Dat doet hij met overtuiging, ingetogen, fijnzinnig waarbij hij in enkele stukken de tekst declameert. Op geraffineerde wijze geeft hij zijn muziek een fantasierijke muzikale twist die ‘geruisloos’ beweegt tussen Balkan-, folkmuziek en klezmer, mede door het voortreffelijk gebruik van de klarinet. Naast klarinet horen we piano, accordeon, orgel, saxofoon, viool, drums, bas en akoestische gitaar die in originele wisselende bezettingen worden gebruikt. ‘Old Stock’ is dan gebaseerd op een decennia oud verhaal maar de muziek van Caplan slaat met gemak een brug naar het heden.

Nederlandse clubshows 2018

25 sept. Doornroosje Nijmegen – 26 sept. Rotown Rotterdam – 27 sept. TivoliVredenburg Utrecht

 

Theatershows 2018 ‘Old Stock – A Refugee Love Story’

21 nov. Heerlen Parkstad Limburg Theaters / 22 nov. Drachten De Lawei / 24 nov. Oosterpoort Groningen / 26 nov. Stadsschouwburg Utrecht

English version

‘Old Stock ‘ is a fine collection of klezmer / pop songs put in a new theatrical athmosphere by the Canadian musician and singer Ben Caplan. Not only is his appearance is striking but also his low and warm (baritone) voice is recognizable. With five musicians he plays pure and honest music in a theatrical setting.

The album ‘Old Stock’ is based on the story ‘Old Stock: A Refugee Love Story’ about two Jewish Romanian refugees who emigrate to Canada in 1908. Into a background of immigration, Judaism and sexuality, this third album features varied songs by the passionate singer Ben Caplan from Halifax, south-west Canada. He has an imposing appearance by his long beard and wild hair, singing his songs with an enormous power of expression, with a voice that sounds like Brad Roberts (frontman of The Crash Test Dummies) and the American folk rock singer Shawn Phillips. He sings with conviction, modest, subtle with declamation in a few pieces. In a refined way he gives his music an imaginative musical twist between Balkan, folk music and klezmer, partly due to the excellent use of the clarinet. Besides clarinet, we hear piano, accordion, organ, saxophone, violin, drums, bass and acoustic guitar that are used in original arrangements. ‘Old Stock’ my referr to an old story, but Caplan’s music easily turns it into music for the present.

  • Ben Caplan: ‘Old Stock’ (Rhyme & Reason)
  • Pics John Jeffreys
© Mattie Poels.