Mara Aranda, ooit de stem van de Galicische band L’Ham de Foc komt met het verrassende album ‘Sefarad’, een CD vol Sefardische liedjes van de verdreven Joden uit het oude Spanje. Zij is onderzoeker van dit Sefardisch repertoire dat mondeling werd overgedragen vanuit de 15de eeuw naar het heden.

English version below

Eind 15de eeuw werden de Joden in Spanje door koning Ferdinand en koningin Isabella voor de keus gesteld zich óf te bekeren tot het christendom óf Spanje te verlaten. Veel Joden kozen voor het laatste en vestigden zich o.a. in de landen rond de Middellandse Zee. Zij namen hun liederen mee, gezongen in het Ladino. Veel van deze prachtige muziek wordt nog steeds vertolkt en uitgebracht op CD, zoals dit nieuwe album ‘Sefarad, en el corazon de Marruccas‘ van Mara Aranda. Zij bracht al meer Sefardisch werk op de markt met haar CD’s ‘Aman aman‘ en ‘Sephardic Legacy’. Op haar nieuwste CD is de focus gericht op het Sefardisch repertoire uit Marokko. Mara Aranda heeft een soepele stem en zingt met een natuurlijke flair dit eeuwenoude repertoire wat ze met groot respect benadert. Dat respect komt prachtig tot uiting in ‘Bucar sobre Valencia‘, een drie-delig lied over de verovering van Valencia. Bijzonder fraai is ook ‘Muerte que a todos convidas’ waarin Aranda a-capella wordt bijgestaan door het Coro de cámara Eli Hoshaná en de tijd even lijkt stil te staan. Alle stukken worden in wisselende bezetting innemend begeleid op o.a. gitaar, luit, ney (fluit), kanun, viola da gamba (soort cello) en percussie. Sober, bescheiden en ingetogen muziek waar de stem van Mara Aranda zich bijzonder goed voor leent, zelfs in het up-tempo ‘El ignorante afortunado’ met een duidelijke link naar de Tuareg-muziek uit Noord-Afrika. Het album sluit af met een slaapliedje uit Tetuan waarin Mara Aranda bewijst dat ze zelfs zonder enige begeleiding met gemak de aandacht van de luisteraar weet vast te houden.

English version

Mara Aranda, once the voice of the Galician band L’Ham de Foc released the surprising album ‘Sefarad‘, a CD full of Sefardic songs of the expelled Jews from ancient Spain. She is a researcher of this sefardic repertoire, orally transmitted from the 15th century to the present.

At the end of the 15th century the Jews in Spain were forced by King Ferdinand and Queen Isabella to either turn to Christianity or to leave Spain. Many Jews settled in the countries around the Mediterranean. They brought along their songs, sung in Ladino. Many of this beautiful music is still being interpreted and released on CD, such as this new album Sefarad, en El Corazon de Marruccas‘ by Mara Aranda. She has already released Sefardian music with her great CDs ‘Aman aman‘ and ‘Sephardic Legacy‘. On her latest album the focus is on the Sefardic repertoire from Morocco. Mara Aranda has a lovely smooth voice and sings with a natural flair this ancient repertoire which she approaches with great respect. For example, this respect is splendidly reflected in ‘Bucar sobre Valencia‘, a three-piece song about the conquest of Valencia. Especially beautiful is also ‘Muerte que a todos convidas‘, in which Aranda is assisted a-capella by Coro de cámara Eli Hoshaná. A wonderfull thrilling version. All pieces are accompanied by a combination of guitar, lute, ney (flute), viola da gamba (type of cello), kanun and percussion. Sober, modest and subdued music, where Mara Aranda’s voice sounds particularly good, even in the uptempo song ‘El ignorante afortunado’ with a clear link to the Tuareg music from North Africa. The album ends with a Tetuan lullaby, in which Mara Aranda proves that she easily keep in touch with the listener with only her voice and the sound of a moving cradle.

  • Mara Aranda:Sefarad, and El Corazon de Marruccas‘ (Grabado en Pilgrim Records / Harmonia Mundi)

© Mattie Poels.