We Are Connected’ heet het nieuwste album van de Amsterdamse gitarist Jan Wouter Oostenrijk. Als oprichter van de Gitaarschool Amsterdam, winnaar van de Gouden Notenkraker (1996) slaat hij al jarenlang een brug tussen de Maghreb, Oriënt en het Westen. Op zijn laatste CD brengt hij Noord-Afrika nog een stapje dichterbij!

English version below

Gitarist Jan Wouter Oostenrijk heeft al jaren een voorliefde voor de muziek uit de Maghreb. Op zijn laatste CD ‘We Are Connected‘ gaat hij nog een stapje verder. Speciaal voor dit album ontwikkelt hij een gitaar waarmee hij kwarttonen kan spelen die zo herkenbaar zijn voor de Noord-Afrikaanse muziek. Overigens zijn deze kwart-noten instrumenten niet nieuw en worden ze met enige regelmaat gebruikt door Westerse musici. Zo gaf de Duitse jazz-pianist Hans Lüdemann een hele concert-serie met zijn kwarttonen-piano en bracht de Amerikaanse gitarist David Fiuczynski, die furore maakte met The Hasidic Wave en The Screaming Headless Torsos, het album ‘Planet Microjamuit, waarop hij gebruikt maakt van kwarttonen.

Jan Wouter Oostenrijk is een bevlogen musicus en een accuraat gitarist die precies weet wat hij wil. Met de juiste dosis souplesse en speelsheid bereikt hij een enerverend Noord-Afrikaans klankbeeld waar hij de muziek uit Maghreb mengt met pop en rock. Op dit instrumentale album wordt hij voortreffelijk bijgestaan door bassist Marco van den Akker en drummer Bas Bouma. Zijn kwart-tonen gitaar doet in combinatie met distortion, veel denken aan de muziek van de Touareg uit Mali: opzwepend, rauw en energiek. Prachtig zijn daarbij de ritmisch synchroon lopende thema’s (zoals in ‘Step Aside‘) waar het gitaarthema ritmisch gelijk loopt met bas, drums en de qraqeb: de metalen castagnetten die veel voorkomen in de opzwepende Gnawa-muziek uit Marokko, door JW Oostenrijk gegoten in een blues-vorm met in de solo een vette knipoog naar Jimi Hendrix. Mooi is ook ‘Hurriya’ waarin Oostenrijk subtiel wisselt van gitaar-sound en het B-gedeelte zelfs een lichte singer-songwriter signatuur heeft. Alle stukken zijn geschreven door JW Oostenrijk, ritmisch thematische muziek (met solo’s) met een duidelijke hoofdrol voor de gitaar die een eigen sound heeft van rauw fuzzy, aangelengd met galm en hier en daar wat chorus. Alhoewel JW Oostenrijk al jaren op zoek is naar een connectie tussen Noord-Afrikaanse en Oriëntaalse muziek, is zijn fusie op ‘We Are Connected’ de meest geslaagde tot nu toe!

CD-presentatie in Mezrab – Amsterdam – zondagavond 28 mei 2017.

Korte live-compilatie van zijn vorige album ‘Sharqi Blues’

English version

‘We Are Connected’ is the latest album by the Amsterdam based guitarist Jan Wouter Oostenrijk. As a founder of the Gitaarschool Amsterdam, winner of the Gouden Notenkraker (1996), he has build a bridge between the Maghreb, the Orient and the West for many years. On his last CD, he brings North African music closer to the west!

For years guitar player Jan Wouter Oostenrijk loves the music from the Maghreb. On his last CD, ‘We Are Connected’ he goes even one step further. Especially for this album he develops a guitar on which he can play quarter notes that are so recognizable for North African music. Incidentally, these quarter-note instruments are not new and are regularly used by Western musicians. For example, the German jazz pianist Hans Lüdemann produced a whole concert series with his quarter tone piano and the American guitarist David Fiuczynski, who had succes with The Hasidic Wave and The Screaming Headless Torsos, recorded the album ‘Planet Microjam‘ on which he uses a guitar with quarter tones.

Jan Wouter Oostenrijk is an inspired musician. An accurate guitarist who knows exactly what he wants. With the right dose of suppleness and playfulness, he reaches an energetic North African sound where he mixes the Maghreb music with pop and rock. On this instrumental album he is excellently assisted by bassist Marco van den Akker and drummer Bas Bouma. His quarter-tuned guitar in combination with distortion, reminds of the Touareg music from Mali: stirring, raw and energetic. Beautiful are the rhythmically synchronized themes (such as in ‘Step Aside’) where the guitar theme is rhythmically similar to bass, drums and qraqeb: the metal castagnets that are prevalent in the Gnawa music from Morocco. JW Oostenrijk creates a blues kind of music with a solid wink to Jimi Hendrix in the solo. Beautiful is also ‘Hurriya‘ in which Oostenrijk subtly substitutes guitar sounds and the B section you’ll hear even a light atmosphere of a singer-songwriter signature. All pieces are written by Jan Wouter Oostenrijk. Rhythmic, thematic music (with solos) with a clear lead for the guitar that has its own sound of raw fuzzy, laced with rhymes and some chorus. Although JW Oostenrijk has been looking for a connection between North African and Oriental music for years, his merger to ‘We Are Connected‘ is the most successful so far!

  • Jan Wouter Oostenrijk:We are connected’ (Mountain Records / Xango).

© Mattie Poels.