Ludo Vandeau is al jarenlang de stem van Ambrozijn en regelmatig gastzanger bij Olla Vogala, de Galicische vrouwengroep Laïs en Gabriel Yacoub (Malicorne), maar hij brengt ook soloalbums uit waaronder zijn laatste CD ‘Au Lendemain des Belles Choses’. Een poëtische collectie met veel eigen werk, gezongen in het Frans.

English version below

Ludo Vandeau groeit op in een luisterrijk gezin waar beide ouders zorgen voor de nodige literatuur, muziek en creativiteit in de opvoeding. Hij leert gitaarspelen, schrijft zijn eigen liedjes en speelt van 1997 tot 2004 bij het gezelschap Olla Vogala van de Vlaamse violist Wouter Vandenabeele. Hij wordt de zanger van Ambrozijn en heeft bovendien zijn eigen groep Bodixel met zijn broer Bruno waarmee hij Spaanstalige liedjes zingt. Toch besluit hij over te stappen op de taal van de liefde, het Frans, zoals hij het zelf zegt, dat tot op heden zijn keuze is gebleven. Ludo Vandeau is een zanger die muzikaal dicht bij zichzelf blijft. Hij heeft een zeer karakteristieke en herkenbare stem, met een zacht timbre, verzonken in een algehele rust. Op zijn nieuwe album ‘Au Lendemain des Belles Choses’ horen we zijn verhalende liedjes die hij met ingetogen expressiviteit en overgave zingt. Chansons, zo je wilt. Maar zijn werk gaat verder en blinkt uit in originele melodieën, harmonieën en creatieve arrangementen. Hij wordt kleurrijk bijgestaan in steeds wisselende bezetting door een aantal doorgewinterde musici op snaarinstrumenten (gitaar, mandoline en dobro), accordeon, piano, cello en percussie. Het resultaat is een broeierige sfeer waarin je je graag terugtrekt en laat meenemen op een innerlijke reis. Soms heel subtiel, dan weer bevlogen in het schitterende ‘Octobre’ of laconiek in ‘Le goût du chocalt’ of zelfs werelds in ‘Les choses les plus jolies‘ (met zangeres Herlinde Ghekiere). Maar steeds is het de stem van Vandeau die absorberend werkt en volledig de aandacht opeist met een uitgesproken stemkleur, wat eenduidig misschien, maar voor wie dat geen probleem vindt, kan genieten van een van de meest originele Franstalige albums van de laatste tijd!

In deze You Tube’s geen liedjes van ‘Au Lendemain des Belles Choses’

English version

For years Ludo Vandeau is the voice of Ambrozijn and regular guest singer with the band Olla Vogala, the Galician women’s group Laïs en Gabriel Yacoub (Malicorne), but he also released his solo albums including his latest CD ‘Au Lendemain des Belles Choses’. A poetic collection with a lot of his own compositions, all sung in French.

Ludo Vandeau grew up in a cultural family where both parents provide the necessary literature, music and creativity in his education. He learned how to play the guitar, wrote his own songs and performed from 1997 ’till 2004 with the group Olla Vogala from the Belgium violinist Wouter Vandenabeele. He is the lead singer of Ambrozijn and also has his own group Bodixel with his brother Bruno in which he sings Spanish songs. Nevertheless, he decided to switch to the language of love, French, as he puts it himself, which has remained his choice to this day. Ludo Vandeau is a musical singer who remains close to heart of his music. He has a very distinctive and recognizable voice with a soft timbre, lost in a complete rest. On his new album ‘Au Lendemain des Belles Choses‘ we hear his story songs which he sings with a lovely expressiveness. Chansons in a way. But his music continues and excels in original melodies, harmonies and creative arrangements, played by skilled musicians on stringed instruments (guitar, mandolin and dobro), accordion, piano, cello and percussion. The result is a brooding atmosphere in which you gladly withdraws and find your inner journey. Sometimes subtle, sometimes inspired in the beautiful ‘Octobre‘ or laconic in ‘Le goût du chocalt’ or even secular in ‘Les choses les plus jolies‘ (with singer Herlinde Ghekiere). But still it is the voice of Vandeau working absorbent and completely ‘askes’ for attention with a distinct voice color, a little unambiguously maybe, but for whom it is not a problem, you can enjoy to one of the most original French-language albums of recent times!

  • Ludo Vandeau:  ‘Au Lendemain des Belles Choses’ (-I-C-U-B4/Music&Words)

© Mattie Poels.