De Balkan hausse uit de jaren ’90 wordt door de Nederlandse band Amariszi sinds 2012 volledig op de nationale kaart gezet. Hun derde album ‘Babel Fish’ is een doorgewinterde CD waar deze opzwepende Oost-Europese muziek, en vooral door de Bulgaarse signatuur van het accordeonspel van Kay Krijnen, een enorme aantrekkingskracht heeft.

English version below

Muziek spelen uit een streek/land waar jezelf niet vandaan komt, blijft een hachelijke onderneming, zeker als het over Balkanmuziek gaat die door zijn authentieke ritmes, versieringen en muzikale interpretaties een enorme uitdaging blijft. De Amsterdamse band Amariszi heeft de perfecte combinatie gevonden. Zij spelen een mixing-melting-pot waar ze de Balkanmuziek husselen met pop, rock, ska (Va t’en fou) en zelfs de Zuid-Italiaanse tarantella (Tamburello). Dat doen ze ludiek en op melodische wijze waar het Balkan karakter steeds als een zeefdruk door de muziek blijft zweven. Naast een aantal door Kay Krijnen bewerkte traditionals uit Iraq, Roemenië en Turkije speelt Amariszi nieuw gecomponeerd werk. Twee van de tien stukken zijn instrumentaal, de rest wordt met overtuiging gezongen door Merel Simons in maar liefst negen talen waaronder: Spaans, Duits, Engels, Frans, Turks en Nederlands. Haar stem heeft een hees randje, soms fluisterend maar steeds scherpzinnig en af toe ondersteund door de minder overtuigende samenzang van de heren. Naast Simons is Kay Krijnen de spil van de band die met zijn accordeonspel en arrangeer- en compositie-talent een gedegen indruk achterlaat. ‘Babel Fish’ klinkt levendig en opgewekt en geeft je het gevoel dat alles goed komt: zeker in de afsluiter, het slaapliedje ‘Este jó, este jó’ (Goede Nacht), waar de stem van Simons je subtiel loodst naar de nachtelijke uren!

CD-presentatie 18 februari 2017 in De Melkweg Amsterdam

English version

The Dutch band Amariszi gives the Balkan music a new input after the Balkan-beat explosion of the ’90’s. Their third album ‘Babel Fish‘ is a firm CD where this Eastern European music is played very tight, especially by the Bulgarian signature of the accordion player Kay Krijnen.

CD-release party at De Melkweg Amsterdam February 18 / 2017.

To play music from a region or a specific country which is not your native place, a very hard to do. Especially if it’s Balkan music. A major challenge due to its authentic rhythms, ornaments and musical interpretations. The Amsterdam based band Amariszi has created a perfect combination. They play a mixing-melting-pot where they mingle the Balkan music with  pop, rock, ska (Va t’en fou) and even the southern Italian tarantella (Tamburello). Their music is playful, melodic and the Balkan character is never far away. In addition to a number by Kay Krijnen arranged traditonals from Iraq, Romania and Turkey Amariszi plays newly composed work. Two of the ten pieces are instrumental. The other are beautifully sung by Merel Simons in nine different languages like: Spanish, German, English, French, Turkish and Dutch. Her voice has a husky edge, sometimes whispering but still bright and occasionally supported by the less convincing singing of the musicians of Amariszi. Besides vocalist Merel Simon accordion player Kay Krijnen is the core of the band who shows a solid impression with his accordion sound and his talent as a composer and arranger. ‘Babel Fish‘ sounds lively and cheerful and gives you the feeling that everything will be fine, even the lullaby ‘Este jó, este jó‘ (Good Night) where Simons’ voice guides you easily to the dark hours of the night!

  • Amariszi:Babel Fish‘ (AAC Records/Music&Words)

© Mattie Poels.