In de muziekgeschiedenis hebben er altijd vooruitstrevende componisten bestaan maar ook musici die op zoek zijn gegaan naar ondergewaardeerde muziek. Zoals de Amerikaanse pianist Elan Sicroff die in de jaren ’70 in contact kwam met de muziek van Thomas de Hartmann (1885-1956), een componist uit de Oekraïne. De muziek van De Hartmann is nu opgenomen en uitgebracht in een box met zeven CD’s.

English version below

Thomas de Hartmann krijgt rond 1900 les van Anton Arenski, een Russisch pianist. Door zijn studie bij deze romantische componist, componeert De Hartmann binnen de muzikale lijntjes. Kunstschilder Wassily Kandinsky spoort hem aan meer te gaan experimenteren en bedenkt met hem in 1912 het Gesamtkunstwerk: een soort verzamel-theaterstuk waar muziek, zang, dans en decor samensmelten tot één geheel. Een theater-experiment wat met Kandinsky niet lukt maar uiteindelijk wel met Gurdjief in ‘Struggle of the Magician‘. Bovendien stimuleert Georg Gurdjieff de componist om zich ook bezig te gaan houden met Oosterse muziek, jazz, blues en folk (‘Bulgarian Songs‘, ‘Russian Fairy Tales’). Zo ontwikkelt Thomas de Hartmann zich tot een veelzijdig componist wat te horen is op deze 7-delige CD-box vol met kamermuziek, ‘The Thomas de Hartmann Project‘, geïnitieerd door de Nederlandse musicus Gert-Jan Blom (artistiek producent van het Metropool Orkest) samen met de Amerikaanse pianist Elan Sicroff (foto).

Het resultaat is een indringende collectie muziek met kamermuziek van De Hartmann. Pianist Elan Sicroff die alle pianopartijen voor zijn rekening neemt, heeft een fijnzinnig touché waarmee de muziek sierlijk en soepel laat klinken. Zeker de combinatie met zangeres Nina Lejderman is verbluffend mooi en van onschatbare breekbaarheid. In deze collectie klinken diverse bezettingen; naast pianosolo horen we sonates voor viool/piano (‘Four Dances from ‘Esther’), cello/piano (schitterende ‘Deux Pleureses‘), contrabas/piano. Op de IVde CD horen we het prachtig serene werk ‘Koladky‘ (op.60) in een opvallend coherente uitvoering door het Amstel Quartet (saxofoonkwartet). Fraai is ook de collectie ‘Six Commentaries from Ulysses’ waar de Hartman even in de ziel van James Joyce kruipt, gezongen door Claron McFadden. De opusnummers lopen door de 7 CD’s op van 4 t/m opus 84. Prachtig om in geest van de componist zijn werken te horen evalueren, die steeds vrijer, gedurfder en speelser worden, zoals duidelijk te horen in zijn ‘Second Piano Sonata op 82‘ met uitgebreide (jazz)harmonieën. Maar de De Hartmann blijft romanticus De Hartmann die de melodie laat prevaleren boven virtuositeit en daarmee zijn muziek een breekbare diepgang bezorgt.

Musici die meewerkten aan dit bijzondere projekt: Elan Sicroff – piano / Nina Lejderman, Claron McFadden – sopraan / Natalia Gabunia, Katharina Paul, Joris van Rijn – viool / Anneke Janssen – cello / Quirijn van Regteren Altena – contrabas / Ingrid Geerlings – flute /  Het Amstel Quartet en vocaal kwartet El Viento.

CD-box is voorzien van drie boekjes met veel achtergrondinfo over de componist en de composities.

English version

In music history there always have been progressive composers but also progressive musicians in search of undervalued music. In the 70s the American pianist Elan Sicroff came in contact with the music of Thomas de Hartmann (1885-1956), a composer from Ukraine. The music of the Hartmann is now recorded and released in a box with seven CDs under the title ‘The Thomas de Hartmann Project‘.

Around 1900 Thomas de Hartmann was taught by Anton Arensky, a Russian romantic composer and pianist. The art painter Wassily Kandinsky, however, urges him to experiment more musical and rcreates Gesamtkunstwerk in 1912 : a kind of compilation theater where music, song, dance and decor merge into one theatrical piece. An experiment that failed but but succeeded as the ‘Struggle of the Magician‘ with Gurdjieff. Moreover Georg Gurdjief stimulates the composer also to experiment with Oriental music, jazz, blues and folk (‘Bulgarian Songs’, ‘Russian Fairy Tales’). In this way Thomas de Hartmann developed into a versatile composer which you can hear on this seven-part CD box, ‘The Thomas Hartmann Project‘, initiated by the Dutch musician Gert-Jan Blom (artistic producer of the Metropole Orchestra) together with the American pianist Elan Sicroff (photo).

The result is a very fine collection of the Hartmann’s chamber music. Pianist Elan Sicroff plays all the piano parts. He has a subtle touché which makes the music sound graceful and smooth in a way. Certainly the combination of singer Nina Lejderman is stunningly and very beautiful. This collection is varied; there are piano solo pieces but also sonatas for violin / piano (‘Four Dances from ‘Esther‘), cello / piano (gorgeous ‘Deux Pleureses) and a piece for bass / piano. On the fourth CD we hear the beautifully serene work ‘Koladky‘ (op.60) in a remarkably coherent implementation by the Amstel Quartet (saxophone quartet). Beautiful is also the collection ‘Six Commentaries from Ulysses’ where Hartman just creeps into the soul of James Joyce, sung by the wonderful Claron McFadden. The opus numbers on these 7 CD’s starts from 4 to opus 84. Wonderful to follow the composer’s mind and how he evaluates his compositions, which are becoming more daring, bolder and more playful as can be heard clearly in his ‘Second Piano Sonata 82‘ with extensive (jazz) harmonies.  The Hartmann remains the romanticist The Hartmann who give priority to the melody over virtuosity. That makes his music sound great and in a wider perspective.

Musici who collabarted in this wonderful projekt: Elan Sicroff – piano / Nina Lejderman, Claron McFadden – soprano / Natalia Gabunia, Katharina Paul, Joris van Rijn – violin / Anneke Janssen – cello / Quirijn van Regteren Altena – double bass / Ingrid Geerlings – flute /  Het Amstel Quartet en vocal quartet El Viento.

In the CD-box you’ll find three booklets with a lot of background information (in English).

  • Elan Sicroff:Thomas De Hartmann Project’ (BastaMusic.com)

© Mattie Poels.