De Japanse in Amsterdam wonende pianiste Keiko Shichijo speelt ‘Six Dances‘ van de Armeense componist Komitas Vardapet (werkelijk naam Soghomon Soghomonyan) die hij schreef in 1906, de periode dat hij in Parijs woonde. Piano-solowerken die Shichijo speelt met licht en transparant touché.

English version below

De componist en monnik Komitas (1869 – 1935) is van zeer groot belang geweest voor de Armeense muziek. Hij was een van eerste die zich bezighield met het verzamelen en noteren van de Armeense, Turkse en Georgische volksmuziek en daarmee een van de eerste etno-musicologen. Zijn levenswerk werd echter wreed verstoord door de Turkse genocide in 1915. Komitas verzamelde zo’n 3.000 melodieën waarvan de meeste verloren zijn gegaan. Een verlies waarmee hij moeilijk kon omgaan. Uiteindelijk sterft hij in een Parijs sanatorium, uitgeput en uitgestreden in 1935, slechts 66 jaar oud.

Komitas Vardapet was naast muziekverzamelaar dus ook componist en schreef o.a. deze zes dansen voor piano die nu te vinden zijn op dit album. Een fraaie collectie solostukken waarin hij de typische Armeense toonladder gebruikt waardoor de muziek de onmiskenbare Armeense weemoed in zich draagt. De composities zijn niet virtuoos, eerder sober en nadenkend en blijven, ondanks de soms vrolijke inslag, aangenaam melancholisch en mistroostig. Pianiste Keiko Shichijo speelt ze met een fijnzinnige touché waarbij ze moeiteloos wisselt van timbre en kleur, frases accelereert en vertraagt en een prachtig muzikaal verhaal vertelt dat intens en vloeiend is, zonder enige vorm van overdreven sentiment. Prachtig album!

Keiko Shichijo geeft twee concerten in Amsterdam: 23 jan. in CD-winkel Concerto en 25 jan. in Pacific Park / Zuiveringshal.

English version

The Japanese Amsterdam-based pianist Keiko Shichijo recorded ‘Six Dances‘ composed by the Armenian composer Komitas Vardapet (real name Soghomon Soghomonyan), which he wrote in 1906, the period he lived in Paris. Piano solo pieces which Shichijo plays with a soft and transparent touché.

The monk and composer Komitas (1869 – 1935) has been of great importance for the Armenian music. He was one of the first musicians who collected Armenian, Turkish and Georgian folk music and therefore he was one of the first ethno-musicologists. His life’s work, however, was destroyed by the Turkish genocide in 1915. Komitas collected about 3.000 songs, most of which have been lost. A loss which was hard to handle for this hard working musician. In Paris he died in a sanatorium, exhausted in 1935, only 66 years old.

Komitas Vardapet was next to music collector a composer and wrote the Six Dances for piano solo which are on this album. A fine collection of solo pieces in which he uses the typical Armenian scale which gives the music it’s unmistakable Armenian flavour and melancholy. The compositions are not virtuoso, rather sober and thoughtful and, despite the sometimes cheerful feel, lovely melancholy and gloom. Pianist Keiko Shichijo plays these compositions with a subtle touché. She switches easily the timbre and color and accelerates in a fine delicate way. She tells a wonderful musical story which is intense and smooth, without any kind of exaggerated sentiment. Great album!

  • Keiko Shichijo: ‘Six Dances‘ Komitas Vardapet (Makkum Records)

© Mattie Poels.