Afrika Mamas is een vocale vrouwengroep uit Zuid-Afrika. Zeven vrouwen met een dijk van een stem, zingen onder leiding van zangeres Ntombi Lushaba meerstemmige a capella liedjes. Hun brede vocale range (van bas tot sopraan), de prachtige liedjes en fraaie arrangementen zorgen voor een brede afwisseling van de Zuid-Afrikaanse Zulu en Xhosa muziek.

English version below

Afrika Mamas komt uit de provincie Kwazulu Natal in het oosten van Zuid-Afrika. Ze zingen vooral in de Zulu traditie en doen dat vanaf 1998, wanneer de groep wordt opgericht door Tu Nokwe uit verschillende achtergrondkoortjes. Afrika Mamas geeft concerten in West-Europa en West-Afrika en brengt twee albums uit die beiden worden genomineerd voor de South African Music Awards. Terecht, want deze dames zingen fantastisch. En let wel, het zijn alleen vrouwen die zingen, ook de bas en tenor. Niet alleen hun close harmony zang heeft een gemêleerde schoonheid, ook tijdens de solo’s bewijzen ze dat we hier te maken hebben met vakvrouwschap. Het juiste vibrato, de perfecte klankkleur en ritmische eenheid zorgen voor een gave meerstemmigheid die niet alleen heel natuurlijk klinkt maar ook uitzonderlijk goed wordt gebracht. De solisten verschillen per lied waarbij de arrangementen variëren in samenzang, ritmische ondersteuning en aanvullende partijen (voor- en nazang). Hierdoor wordt de muziek levendig en een schitterend exposé van Zuid-Afrikaanse muziek van de zuiverste soort. Afrika Mamas zingt over het algemeen nieuwe stukken die door de leden zelf zijn geschreven met Zuid-Afrikaanse teksten die handelen over (polygame) liefde, afscheid en geloof; met de in het Engels gezongen gospel ‘Who’s Gonna Help Me’ als uitzondering. Afrika Mamas zijn de moeders van Zuid-Afrika die met liefde en aandacht een nieuw tijdperk inluiden van de Zuid-Afrikaanse vocale muziek!

English version

Afrika Mamas is a vocal woman group from South Africa. Seven women with a lovely polyphonic a capella songs, led by singer Ntombi Lushaba. Their wide vocal range (from bass to soprano), the beautiful songs and the fine arrangements provide a wide variety of South African Zulu and Xhosa music.

Afrika Mamas live in the province of Kwazulu Natal in eastern South Africa. In 1998 the band was founded by Tu Nokwe from various background vocal groups. They mainly sing in the Zulu tradition. Afrika Mamas gave concerts in Western Europe and West Africa and released two albums which were both nominated for the South African Music Awards. Yes indeed, because these ladies sing fantastic. And mind you, there are only women vocals, also the bass and tenor are sung by these vocalists. Not only their close harmony singing has a mixed beauty, also the solo vocals are extremely well done. The right vibrato, perfect timbre and rhythmic unity provide a lovely natural choral sound. The soloists vary by song. Arrangements are varied by rhythm, harmony and call-and-respons singing. This music is lively and a brilliant exposé of South African music of the purest kind. Generally Afrika Mamas sings new songs written by the members with South African lyrics about (polygamous) love, parting and religion; as an exception the gospel song ‘Who’s Gonna Help Me’ in English. Afrika Mamas are the mothers from South Africa who show us with love and attention their wonderful and inspiring music!

  • Afrika Mamas: ‘Afrika Mamas’ (ARC Music / Music&Words)

© Mattie Poels.