De Franse snarenspeler Titi (Thierry) Robin brengt al jaren albums uit die refereren aan de muziek rond de Middellandse Zee. Ook op zijn nieuwste CD ‘Taziri’ doorkruist hij weer Zuid Europa, maar deze keer gaat hij ook op zoek naar de gnawa (sufi)muziek uit Marokko met o.a. zanger en gumbri-speler (soort luit) Mehdi Nassouli.

English version below

De muziek van Titi Robin is altijd gelardeerd met Arabische en Gipsy invloeden, maar ook een link naar de (Franse) folkmuziek blijft steeds zeer herkenbaar. Zelfs op het legendarische album ‘Rakhi’, met zangeres Gulabi Sapera uit Rajasthan, hoor je naast de Indiase muziek duidelijke folkinvloeden. Op zijn nieuwste CD ‘Taziri’ uit april 2015 is het de Marokkaanse gnawa (sufi) die een grote stempel drukt op de muziek. Het gebruik van de mellow klinkende guembri (soort luit), de qraqeb (metalen castagnetten) en de prachtige zang van Mehdi Nassouli geven de muziek een onmiskenbaar Marokkaanse flavour. Maar ook de palmas (handgeklap) en Robin’s gitaar-intonatie zorgen voor een Spaanse (flamenco) signatuur, die mede door de guembri en de zang toch weer naar Marokko verwijst. Opmerkelijk is het accordeonspel van Francis Varis. Een lyrisch musicus die een bewogen en flamboyant spel laat horen waarbij melodieën met veel voordracht worden gespeeld (‘De Mashreq à Maghreb‘). Titi Robin speelt naast gitaar ook zeer ritmisch de bouzouq (soort Griekse bouzouki) die fraai aansluit bij het percussiewerk van Ze Luis Nascimento op o.a. bendir (frame drum) of darbouka (vaastrommel). De muziek op ‘Taziri’ hinkt op twee gedachten: achter elke maat schuilt de West-Europese of de Noord-Afrikaanse signatuur, waarbij de muziek steeds van stijl wisselt door het gebruik van instrumenten, speelwijze en ritmiek. En dat is nou precies wat de muziek van Titi Robin zo bijzonder maakt: avontuurlijk en innovatief!

English version

For years the French string player Titi (Thierry) Robin released albums that refer to the music from the Mediterranean. On his latest CD ‘Taziri‘ he mixes music from Europe with the Gnawa (Sufi) music from Morocco together with singer and guembri (kind of lute) player Mehdi Nassouli.

The music of Titi Robin is always a mix of Arabic and Gypsy music, but there’s also a link to the (French) folk music which remains very recognizable. Even on the legendary album ‘Rakhi’, with singer Gulabi Sapera from Rajasthan, you hear next to Indian music a lot of folk influences. On his latest CD ‘Taziri‘ from April 2015, the Moroccan Gnawa (Sufi) has a considerable impact on the music. The mellow-sounding guembri (kind of lute), the qraqeb (metal castanets) and the wonderful voice of Mehdi Nassouli gives the music an unmistakable Moroccan flavour. But the palmas (clapping) and the way how Titi Robin plays his guitar gives the music a flamenco signature, but the guembri and Nassouli’s vocals do still refers to Morocco again. Remarkable is the accordion of Francis Varis. A lyrical musician with a great sound and lovely melodies like in ‘The Mashreq à Maghreb‘. Titi Robin plays guitar but also very rhythmically the bouzouq (kind of Greek bouzouki) that fits nicely into the percussion of Ze Luis Nascimento on the bendir (frame drum) or darbouka (vase drum). The music on ‘Taziri’ is two of a kind: in every beat you can expect a Western European or a North African sound. That makes the music dynamic where styles change by the use of instruments, intonation and rhythm. And that’s exactly why Titi Robin’s music is so special: adventurous and innovative!

  • Titi Robin: ‘Tazeri’ (World Village/Harmonia Mundi)

© Mattie Poels.