Saba Anglana is een bevlogen zangeres die met haar nieuwe CD ‘Ye Katama Hod/The Belly of the City’ een prachtig amalgama laat horen van Ethiopische muziek gespeeld op westerse instrumenten. Een enthousiaste mix geproduceerd door de Italiaanse accordeonist/pianist Fabio Barovero (Banda Ionica/Mau Mau!).

English version below

Saba Anglana wordt geboren in Mogadishu (hoofdstad van Somalië) uit een Ethiopische moeder en een Italiaanse vader. Ze groeit op in Italië waar ze kunstgeschiedenis studeert aan de Universiteit van Rome. Bovendien werkt ze als actrice voor theater en televisie. Op ‘The Belly of the City’ zingt ze in het Somalisch en Amharic (Ethiopische taal) over het snel veranderende Afrika, met zijn metropolen Mogadishu (1’5 milj. inw.) of Addis Ababa (3 milj.). Steden waar alleen de sterksten overleven zoals de Ethiopische danser Melaku Belay bezongen in ‘Zarraf’. Prachtig hoe de typische Ethiopische tonaliteit klinkt (voor de liefhebber; de Ambassel pentatoniek met een verlaagde tweede trap) als deze wordt gespeeld door moderne westerse instrumenten zoals piano, cello(!) en accordeon. Een wonderlijke combinatie met een prachtig, soms zelfs hallucinerend effect. Deze combinatie is overigens niet nieuw en werd ook al toegepast door bijvoorbeeld de Nederlandse band The Ex met saxofonist Getatchew Mekuria en zangeres Ester Rada. Toch voegt Saba Anglana zeker iets toe. Ze heeft een krachtige stem met een lichte keeltriller die vooral in hoogte mooi excelleert met af en toe gebruik van de kopstem. Ze schreef, op één na, alle stukken samen met de Italiaanse pianist/accordeonist Fabio Barovero die met zijn accordeon aansluit bij de legendarische Hailu Mergia. Uitschieters zijn de stevige rock-wals ‘Zarraf’ (met de Ethiopische krar; harp), de transparante balladen ‘Markaan Yara’ en ‘Tizita’ (op tekst van Aster Aweke) en het massieve ‘Ma Celin Karo’. Het album ‘Ye Katama Hod/The Belly of the City’ is een metafoor voor de muzikale kruiden en specerijen van de groente- & fruitmarkt (Belly of the City) die, bij goede bereiding, garant staan voor een stevige muzikale maaltijd, c.q. een bijzonder fraaie CD!

English version

Saba Anglana is a passionate singer who sings on her new album ‘Ye Katama Hod/The Belly of the City‘ a wonderful amalgam of Ethiopian music; played on Western instruments. An enthusiastic mix produced by Italian accordionist/pianist Fabio Barovero (Banda Ionica / Mau Mau!).

Saba Anglana was born in Mogadishu (capital of Somalia) from an Ethiopian mother and an Italian father. She grew up in Italy where she studied art history at the University of Rome. In addition, she works as an actress for theater and television. On ‘The Belly of the City’ she sings in Somali and Amharic (Ethiopian language) about the rapidly changing Africa, with its metropolitan Mogadishu (1’5 mil. inhabitants) or Addis Ababa (3 mil.). Cities, where only the fittest survive as the Ethiopian dancer Melaku Belay. His story we hear in the song ‘Zarraf’. Wonderful how the typical Ethiopian tonality sounds (for the musician: the Ambassel pentatonic scale with a lowered second step), played by modern Western instruments like piano, cello(!) and accordion. A wonderful combination of beautiful, sometimes even hallucinogenic atmosphere. This combination is not new and was already used for instance by the Dutch band The Ex with saxophonist Getatchew Mekuria and singer Ester Rada. But Saba Anglana certainly adds something new & special to the music. She has a powerful voice with a slight tremolo which beautiful excels by the use of the falsetto sometimes. She wrote, except for one, all the pieces together with the Italian pianist/accordionist Fabio Barovero who’s accordion sounds like the legendary Hailu Mergia. Wonderful songs are the solid rock waltz ‘Zarraf‘ (with the Ethiopian krar, harp), the transparent ballads ‘Markaan Yara’ and ‘Tizita’ (lyrics by Aster Aweke) and the massive sounds of ‘Ma Celin Karo‘. The album ‘Ye Katama Hod/The Belly of the City’ is a metaphor for the musical spices of the fruit and vegetable market (Belly of the City), which is a guarantee for a solid musical meal: a very beautiful CD!

  • Saba Anglana: ‘Ye Katama Hod/The Belly of the City’ (Felmay/Music&Words)

© Mattie Poels.