Les Chants de la Passion is het resultaat van speurwerk dat zo’n vijftien jaar geleden werd uitgevoerd door zanger en harmonium speler Yann-Fanch Kemener en cellist Aldo Ripoche. Zij stelden een collectie samen van religieuze en wereldlijke liederen uit Bretagne – nu uitgebracht op dit album, aangevuld met een bonus-cd van een concert dat ze gaven in Sainte Trephine.

English version below

Yann-Fanch Kemener (1957 Sainte-Trephine) is zanger en etnomusicoloog met een fraai Bretons stemgeluid. Dat karakteristieke Keltische timbre met zijn melancholische ondertoon. Kemener is een zanger die overwegend religieus repertoire zingt in het Bretons. Hij nam sinds 1977 meer dan 25 cd’s op en werkte samen met o.a. gitarist Dan ar Brass (Alan Stivell), zanger Eric Marchand en pianiste Florence Pavie. Op Les Chants de la Passion horen we hem met de Barok-cellisten Aido Ripoche en Damien Cotty. Een verbluffende combinatie. Het Barok-cellospel van Ripoche en Cotty ondersteunt rijkelijk de gedragen (plechtige) stem van Kemener. Soms solo, dan weer met twee cellopartijen die prachtig in elkaar grijpen en samen met Yann-Fanch Kemener een weemoedige weg baant door het Bretons muzikale landschap. Op Les Chants de la Passion horen we traditionele muziek die aansluit bij de Pasen. Je hoeft niet gelovig te zijn om deze muziek uit de Heilige Week te waarderen. ‘O Filii et Filliae’, ‘Pe oe an teir Vari’ of ‘Guezhiez Snatel’ (Heilige Maagd) zijn fraaie stukken die schitteren in soberheid met prachtige variaties, die we ook tegenkomen in ‘Aubert‘. Een kort instrumentale compositie, gespeeld op twee cello’s in tien variaties. De bonus-cd bevat een concert uit 2009 dat Yann-Fanch Kemener gaf met Aido Ripoche. Zelfs in deze sobere cello/zang bezetting blijkt hoe karakteristiek en kenmerkend de Bretonse muziek is; tijdloos!

English version

‘Les Chants de la Passion‘ is the result of research that has been done about fifteen years ago by singer and harmonium player Yann-Fanch Kemener and cellist Aldo Ripoche. They set up a collection of religious and secular songs from Brittany – now released on this album, plus a bonus CD of a concert they gave in Sainte Trephine.

Yann-Fanch Kemener (1957 Sainte-Trephine) is a singer and ethnomusicologist with a beautiful Breton voice. A wonderful characteristic Celtic timbre with its melancholic touch. Kemener is a singer of predominantly religious repertoire, sung in Breton. Since 1977 he recorded more than 25 CDs and has worked with great musicians like the guitarist Dan ar Brass (Alan Stivell), singer Eric Marchand and pianist Florence Pavie. At Les Chants de la Passion we hear him with the Baroque cellists Aido Ripoche and Damien Cotty. A stunning combination. The Baroque cello instrumentation by Ripoche and Cotty support generously the (ceremonial) voice of Kemener. Sometimes solo, sometimes with two cello lines which interlock together beautifully and makes you feel walking through the Breton countryside with Yann-Fanch Kemener in front. At Les Chants de la Passion we hear traditional music that connects with Easter. You do not have to be religious to appreciate this music from the Holy Week. ‘O Filii et Filliae’, ‘Pe oe an teir Vari’ or ‘Guezhiez Snatel’ (Virgin) are beautiful compositions that shine in sobriety added with beautiful variations, which we encounter in ‘Aubert‘. A short instrumental composition, played on two cellos in ten variations. The bonus CD contains a concert from 2009 by Yann-Fanch Kemener and Aido Ripoche. Even in this sober cello/vocals instrumentation the Breton music shows it’s power; this music is timeless!

  • Yann-Fanch Kemener –Aido Ripoche & Damien Cotty: ‘Les Chants de la Passion’ (BudaRecords/Xango)

© Mattie Poels.