Galicië is muzikaal gezien een van mooiste stukjes Europa. De noordwestelijke provincie van Spanje die met zijn Keltische muziek aansluit bij de Bretonse variant. Een van de belangrijkste groepen was Berrogüetto die na achttien jaar stopt in februari 2014. Reden voor zangeres Guadi Galego solo albums uit te brengen. In november 2014 verscheen haar tweede cd ‘Lúas de outubro e agosto’.

English version below

Galicië staat vooral bekend om zijn bijzondere folk. De gaita (doedelzak), de pandeireta (tamboerijn) en de eenstemmige vrouwenzang staan garant voor bijzondere muziek. Groepen als Ialma, Milladoiro, L’Ham de Foc, Luar na Lubre en de zangeressen Uxia en Mercedes Peón staan al jaren aan de top. Dat geldt ook voor Berrogüetto. Een innoverende folkband die echter begin 2014 werd opgeheven. Guadi Galego was jarenlang de zangeres van deze legendarische groep en bracht in 2009 haar debuut ‘Benzón‘ uit. Een tegen de folk aanleunend album – dat minder geldt voor de opvolger ‘Lúas de outubro e agosto’ waar popmuziek wel om het hoekje meekijkt, opgenomen in juni 2014. Alhoewel! In haar stem klinkt onmiskenbaar de Galicische folk met de zo herkenbare versieringen (zoals in Pernoctei en Aromas de terra). Bovendien schrijft ze haar eigen liedjes (gezongen in het Galicisch) met steeds een bijzondere wending in harmonie of melodie. De begeleiding is sober, open en vol suggestie op gitaar, accordeon, bas en drums met een groot aandeel voor producer Pachi Garcia Alis (op snaren en keyboards) die ook als soloartiest actief is. Via de inschuif-hoes van ‘Lúas de outubro e agosto’ (De Maan in oktober en Augustus) worden twee manen zichtbaar: in het vierde en eerste kwartier. Muziek dus voor de héle maand en daarmee voor altijd – en zo is het!

English version below

Galicia is musically one of most beautiful parts of Europe. The northwestern province of Spain that connects in a special way Celtic music with a Breton flair. One of the most important groups is Berrogüetto, who stopped after eighteen years. Reason for singer Guadi Galego to record solo albums. In November 2014 she released her second one ‘Luas outubro the e agosto’.

Galicia is known for its special folk. The gaita (bagpipe), the pandeireta (tambourine) and the unanimous female vocals guarantee special music. Groups like Ialma, Milladoiro, L’Ham de Foc, Luar na Lubre and singers Uxia and Mercedes Peón are succesful for years. That includes Berrogüetto, an innovative folk group. For years Guadi Galego was the singer of this legendary band. In 2009 she released her debut CD ‘Benzon’. A folk orientated album, like her second one ‘Luas outubro e agosto‘ – where pop music is watching around the corner, recorded in June 2014. Her voice sounds unmistakable like the Galician folk with it’s recognizable decorations (like in Pernoctei and Aromas de terra). Moreover, she writes her own songs (sung in Galician), each with a special twist in harmony or melody. The accompaniment is sober, open and full of suggestion on guitar, accordion, drums and bass with a large share of producer Pachi Garcia Alis (on guitars and keyboards) who also is active as a solo artist. On the slide-cover of ‘Luas outubro e agosto‘ (The Moon in October and August) the moon is visible twice: in the fourth and first quarter. This is music for the entire month and for always!

  • Guadi Galego:Luas outubro e agosto‘ (Folmusica.com)

© Mattie Poels