In 1492 werden Spaanse Joden gedwongen zich óf tot het Christendom te bekeren of Spanje te verlaten. Veel Joden vertrokken naar Noord-Afrika, West-Europa, Turkije en Griekenland en namen hun cultuur mee. Zo ontstond de Sefardische muziek die door Françoise Atlan wordt gezongen op haar laatste cd ‘Aman! Sefarad…’

English version below

Françoise Atlan wordt geboren in Narbonne (Zuid-Frankrijk) met een Joods-Sefardische achtergrond. Ze krijgt als kind van zes muziekles, studeert piano en musicologie aan het Conservatorium, maar gaat uiteindelijk op zoek naar het muzikaal erfgoed van haar ouders en wordt zangeres van Sefardische muziek. Eeuwenoude liedjes meegenomen door de verdreven Spaanse Joden vanuit uit Spanje in 1492. In het openingslied ‘Triste esta el Rey David‘ zet Atlan meteen de toon voor het hele album. Met een verfijnde Arabische stemkleur raakt ze messcherp de Ottomaanse tonaliteit die zich uitstrekt van Salonika (Thessaloniki) tot Istanboel. Ze heeft een buigzame en solide stem, voortreffelijk in ballades en prachtig wendbaar in sneller repertoire zoals Cien Drahmas of Ayde ijika mia-Halilem. Ze zingt bekend en minder bekend werk met religieuze thematiek (Al Dio Alto) maar ook wereldlijke stukken zoals Los Guisados de Berenjana: Zeven manieren om een aubergine te bereiden. Ze wordt divers begeleid door En Chordais uit Thessaloniki op ûd (Arabische luit), viool, qanun (plankciter) en percussie. Een ensemble dat uitblinkt in accuratesse en verfijnd spel. Atlan wordt alom geprezen voor haar perfecte uitspraak van het Ladino, de Sefardische taal die tegenwoordig alleen nog wordt gesproken in Israël, Turkije en Marokko. Met ‘Aman! Sefarad…’ bewijst Françoise Atlan hoe veelomvattend en divers de Sefardische cultuur nog steeds is en vooral hoe authentiek deze is gebleven in een steeds globaler wordende wereld.

Meer Sefardische muziek Savina Yannatou, Mor Karbasi en Ana Alcaide.

English version

In 1492, Spanish Jews were forced to convert to Christianity or leave Spain. Many Jews left for North Africa, Western Europe, Turkey and Greece. They took a long their culture that developed in their new home lands. On the album ‘Aman! Sefarad …‘ the Sephardic music is sung by French singer Françoise Atlan.

Françoise Atlan was born in Narbonne (South of France) with a Jewish-Sephardic background. She learns music as a child of six, studying piano and musicology at the Conservatory and did research to the musical heritage of her parents. Finaly she became a singer of Sephardic music. Ancient songs brought by Spanish Jews expelled from Spain in 1492. In the opening song ‘Triste esta el Rey David’ Atlan sets the emotion for the entire album. With a sophisticated Arab voice colour she puts the Ottoman tonality inbetween Salonika (Thessaloniki) to Istanbul. She has a flexible and robust voice, exquisite in ballads and superb in faster repertoire like ‘Cien Drahmas’ or ‘Ayde ijika mia-Halilem’. She sings well-known and lesser-known songs with religious themes (Al Dio Alto) but also secular pieces like ‘Los Guisados the Bears Jana‘: ‘Seven ways to prepare eggplant‘. She is accompanied by diverse ensemble En Chordais from Thessaloniki; ud (Arabic lute), violin, qanun (zither) and percussion that excels in accuracy and sophisticated play. Atlan is widely praised for her perfect pronunciation of Ladino, the Sephardic language that nowadays only spoken in Israel, Turkey and Morocco. By ‘Aman! Sefarad …’ proves Françoise Atlan how vast and diverse the Sephardic culture is. Still so authentic in an increasingly global world.

  • Françoise Atlan & En Chordais: ‘Aman! Sefarad…’ (Buda Musique/Xango)

© Mattie Poels.