Chicha is de muziek van het volk uit de grote steden aan de kust van Peru. Een opgewekte, veelal instrumentale stijl, ontstaan in de jaren ’60. Het negenkoppig Mexicaans gezelschap Sonido Gallo Negro speelt op hun laatste cd ‘Sendero Místico’ met grote souplesse deze Colombiaans, Peruaans, Midden-Amerikaans en pop georiënteerde muziek.

English version below

Door de invloed van de televisie in de jaren ’60 verandert ook de muziek in Peru: de pop en rockmuziek worden populairder en daarmee ook elektrische instrumenten zoals de (moog)synthesizer en de elektrische gitaar. Bovendien ontstaat in die jaren de chicha. Een nieuwe muziekstijl die zijn naam ontleent aan een (vaak zelf gebrouwen) alcoholisch drankje van de Peruaanse indianen. De chicha muziek is gebaseerd op de Colombiaanse cumbia, aangevuld met Inca invloeden (pentatoniek) en wordt doorspekt met surfsound elektrische gitaren (á la Hank Lee Marvin), synthesizer, farfisa orgel en percussie. In de jaren ’70 migreren veel arbeiders vanuit de bergen naar de kustplaatsen in Peru, op zoek naar werk en de chicha wordt, vooral onder deze migranten, nog populairder. Gek genoeg heeft de aanstekelijke muziek nooit het grote wereldpubliek bereikt. Wel nam in 2009 de in Brooklyn (New York) wonende muzikant Olivier Conan al de cd ‘Sonido Amazonico‘ op met zijn groep Chicha Libre, waarmee hij de chicha al iets wereldkundiger maakte. Iets soortgelijks doet nu het Mexicaans gezelschap Sonido Gallo Negro met hun derde cd ‘Sendero mistico’. Een bevlogen album waarop de groep een strakke instrumentale chicha laat horen met jankende farfisa orgels, psychedelische invloeden, groovy slagwerk, waaronder de heerlijk cumbia rasp en surfsound (wahwah en vervormde) gitaren. De muziek op ‘Sendero mistico’ (mystieke weg) is verre van geheimzinnig, maar glimlacht van begin tot eind in een oeverloos vrolijke balans tussen heerlijke melodietjes, opwindende percussie in een gelagerde Peruaanse bedding.

English version

Chicha is the people’s music from the big coastal city’s from Peru. Exciting music, almost always instrumental, developed in the ’60’s. On their last album ‘Sendero Místico’ the nine piece band Sonido Gallo Negro plays a wonderful mix of Colombian, Peruvian, Middle-American and pop orientated music.

In the ’60’s television changed the music of Peru: pop and rock music became popular and so the electric instruments like (moog) synthesizer and the electric guitar. Above all, the chicha arose. New music named after the Peruvian (self brew) alcoholic beer from the Peruvian Inca’s. The chicha music is based on the Colombian cumbia, added with Inca influences (pentatonic scale) and surf sound guitars (Shadows), synthesizer, farfisa organ and percussion. In the ’70’s a lot of workers migrated to the coast, looking for a job and the chicha became even more popular around these people. Strange that this lovely music hasn’t become popular all over the world. In 2009 the in Brooklyn (New York) based musician Olivier Conan tried it, and recorded the wonderful album ‘Sonido Amazonico‘ with his band Chicha Libre. Now the Mexican band Sonido Gallo Negro comes up with their third album ‘Sendero mistico’. A very inspired one on which they play a tight and compact chicha with howling farfisa organs, psychedelic influences, groovy percussion (like the lovely cumbia rasp) and surf sound (wahwah and distorted) guitars. The music on ‘Sendero mistico’ (mystic road) isn’t mysterious at all. It’s smiling music, from the beginning ’till the end in a joyful balance between lovely melodies, exciting percussion on Peruvian basics!

  • Sonido Gallo Negro:Sendero Mistico‘ (Glitterbeat/Munich)

© Mattie Poels.