Het Joods Sefardisch repertoire uit Spanje en Portugal wordt al jaren door veel artiesten op cd gezet. Moeilijk om daar nog verrassende versies aan toe te voegen. Toch lukt het Ana Alcaide (Madrid-1976) weer om met haar derde cd ‘Como la Luna y el Sol’ een verfrissend kijk te bieden op deze vijf eeuwen oude muziek.

English version below

Eind 15de eeuw werden de Joden uit Spanje gedwongen zich óf tot het Christendom te bekeren óf Spanje te verlaten. Veel Sefardische Joden vertrokken naar Nederland maar ook velen naar Turkije, Griekenland en de Balkan. Zij namen hun muziek mee die zich aanpaste aan de nieuwe cultuur. Sefardische melodieën zijn karakteristiek, hebben typische melodische wendingen en worden gezongen in het Ladino. Ana Alcaide baseert haar muziek op deze rijke lied cultuur. Ze heeft een prachtig heldere, soms breekbare stem die zo mooi past bij deze fragiele muziek. De inmiddels klassieke balladen ‘La Galana y el Mar’ en ‘Las Tres Hermanicas’ hebben een mooi gedoseerde melancholie en zijn werkelijk schitterend. Bovendien is Alcaide multi instrumentalist. Ze speelt harp, santur (hakkebord), rebec (Renaissance viool), percussie en nychelkharpa. De Zweedse druktoetsenviool, uniek binnen de Sefardische muziek. Ze wordt bijgestaan door drie gast musici die allerlei fluit, snaar en percussie instrumenten bespelen. De arrangementen zijn helder en volgen de lied structuur. Overigens wordt niet in elk stuk gezongen, treffen we Keltische invloeden aan (‘Tishri‘) en is een enkel nummer voorzien van overbodig drumspel waardoor de unieke breekbaarheid verloren gaat. ‘Como la Luna y el Sol’ (Zoals de Zon en de Maan) is een voortreffelijke album waar de tijd even stilstaat of zoals Alcaide het zelf vertaalt: ‘….de metafoor voor alles wat ons bindt en toch zo onbereikbaar en ver weg‘.

Klik hier voor een review van haar debuut-cd ‘La Cantiga del Fuego’.

English version

The Jewish Sephardic music from Spain and Portugal is recorded over the years by wonderful artists. Hard to add a new fresh approach. On her thirth album ‘Como la Luna y el Sol’ Ana Alcaide (Madrid-1976) succeed in add a new sound to this five century’s old music.

At the end of the 15th century Jews were forced to leave Spain or become a Christian. Lots of Jews went to The Netherlands but also to Turkey, Greece and the Balkan. They immigrated and their music developed into a new culture. Sephardic melodies are characteristic, with their own typical melodic structures and are sung in Ladino. Ana Alcaide’s music is based on this rich song culture. She has a remarkable sparkling voice, breakable and excellent for this fragile music. The classical ballads ‘La Galana y el Mar’ and ‘Las Tres Hermanicas’ are really exciting and beautiful. Alcaide is multi instrumentalist. She plays harp, santur (dulcimer), rebec (Renaisance violin) percussion and nyckelharpa. The Swedish keyed fiddle, unique in Sephardic music. She’s assisted by three wonderful guest musicians who play all kinds of flutes, string and percussions instruments in clear arrangements that follow the song structure. There are a few instrumental songs, we hear Celtic influences (‘Tishri‘) and some overflowing drums which unfortunately spoil the unique fragility. ‘Como la Luna y el Sol’ (Like the Sun and the Moon) is a splendid album where times slow down or said with Alcaide’s words: ‘….the relationship that bonds us with all that is remote and unreachable’.

  • Ana Alcaide: ‘Como la Luna y el Sol’ (ARC Music)

© Mattie Poels.