Het Berlin Philharmonic Wind Quintet werd opgericht in 1988 en maakte sindsdien meer dan twintig cd’s met voor blaas kwintet geschreven muziek. Op hun laatste 4-dubbel cd ‘The Seasons’ speelt het ensemble muziek uit de 20ste eeuw die gerelateerd is aan de vier seizoenen. We vinden muziek van o.a.Ibert en Milhaud maar ook van Barber, Villa-Lobos, Hindemith en Arvo Pärt.

English version below

Op elke cd komt één van de vier jaargetijden aan bod. De serie begint met de lente. Metafoor voor ‘een nieuw begin‘ met levendige composities, opgewekte chromatiek met herkenbare thema’s. Zoals de drieluik ‘Trois Pièces Brèves’ van Jacques Ibert en het prachtige ‘La Chemineé du Roi René’ geschreven door Darius Milhaud, een van de leidende figuren van ‘Le groupe des Six’. Voor de ‘zomer’ koos het ensemble muziek van Samuel Barber en het opgetogen ‘Woodwind Quartet’ uit 1948 van Elliot Carter. Maar de zon gaat pas echt schijnen bij het werk van de Braziliaanse componisten Júlio Medaglia en Villa Lobos die met hun tango, chôro en frevo het orkest laten dansen. Het Berlin Philharmonic Wind Quintet klinkt fris en soepel, met compacte en scherpe ritmiek aangevuld met lyrische details. Je zou bijna vergeten dat er ‘maar’ vijf instrumenten worden gebruikt, want het kwintet klinkt als een volledig orkest, evenwichtig en bestrijkt prachtig het hele klankscala. Zeker tijdens de ‘herfst’, die geheel gevuld is met Duitse componisten Paul Hindemith en Hans Werner Henze. Deze cd start met het luchtige, vol chromatische ‘Kleine Kammermusik’ (1922) en eindigt met het zelfverzekerde ‘Septett für Blasinstumente’, waar het kwintet aangevuld wordt met trompet en bas klarinet uit 1948. De vierde cd opent met ‘Winter Songs’ van de Australische componist Brett Dean. Het enige gezongen werk waarbij er veel gevraagd wordt van de zanger die niet alleen zingt maar ook praat, schreeuwt, fluistert en neuriet. Weliswaar niet solo, maar gemêleerd in de instrumenten. ‘Music for a deceased friend‘ (van de Letse componist Péteris Vasks) heeft markante, dissonante en prachtige hymne passages. De laatste cd eindigt met ‘Wind Quintet’ van de Deen Carl Nielsen. Een gedragen Neo Romantisch werk waarin de winter zich opmaakt voor de lente, in bijna plechtige harmonie.

‘The Seasons’ is een schitterend eerbetoon aan de jaargetijden: een prachtige verzameling van muziek uit de 20ste eeuw. Een aanrader en voor de kamermuziek liefhebber een must!

English version

The Berlin Philharmonic Wind Quintet  was established in 1988 and recorded more than twenty cd’s. Their last 4-double-cd ‘The Seasons’ is a collection of music from the 20th century of Ibert en Milhaud but also Barber, Villa-Lobos, Hindemith en Arvo Pärt.

Every cd is one part of the four seasons.The series starts with ’the spring’. Metaphor for a new begin with lively compositions, cheerful chromatic and recognizable theme’s. Like the triptych ‘Trois Pièces Brèves’ of Jacques Ibert and the beautiful ‘La Chemineé du Roi René’ written by Darius Milhaud, one of the leading figures of the ‘Le groupe des Six’. For the ‘summer’ we hear ‘Summer Music’ of Samuel Barber and Elliot Carter’s delighted ‘Woodwind Quartet’ from 1948. But the sun is really going to shine by the work of the Brazilian composers Júlio Medaglia and Villa Lobos. Their tango, chôro or frevo gives the ensemble it’s dancing fever. The Berlin Philharmonic Wind Quintet sounds fresh and flexible with compact and tight rhythms added with lyrical details. You almost forget that you’re listening to only five musicians, while their music sounds like a whole orchestra. Wonderful in balance and in full range. Like the ‘autumn’  which is for two German composers: Paul Hindemith and Hans Werner Henze. This cd starts with a delighted, full of chromatic ‘Kleine Kammermusik’ (1922) and ends with the self-assured ‘Septett für Blasinstumente’ from 1948. The fourth cd opens with ‘Winter Songs’ from the Australian composer Brett Dean. The only vocal composition on ‘The Seasons’ which demands a lot vocal skills of the vocalist. He sings, talks, shouts, whispers and hums. No solo performance but the voice used as an instrument. ‘Music for a deceased friend‘ (from the Letvian composer Péteris Vasks) got striking, dissonant and beautiful hymn passages. The last cd ends with Carl Nielsen’s ‘Wind Quintet’. A almost solemn Neo Romantic piece in which the winter is ready for the spring, in wonderful harmony.

‘The Seasons’ is a splendid ode to the different times of the year, a great collection of music from the 20th century. A recommendation and for the chamber music lover a must!

  • Berliner Philharmonic Wind Quintet: ‘The Seasons’ (BIS/New Arts International)

© Mattie Poels.