De in 1934 in Cape Town (Zuid Afrika) geboren pianist Dollar Brand bekeert zich in 1968 tot de Islam en verandert zijn naam in Abdullah Ibrahim. Onder die naam brengt hij ook zijn laatst cd ‘Mukashi’ (Er was Eens) uit, waarop hij piano en fluit speelt en wordt bijgestaan door drie musici op cello, fluit, sax en klarinet. Een innemend album.

English version below

Abdullah Ibrahim groeit op met hymnes, spiritual en gospel muziek. Wordt ontdekt door Duke Ellington die er voor zorgt dat hij kan optreden tijdens grote festivals als Antibes, Juan-Les-Pins en het Amerikaanse Newport. Zijn muziek is beïnvloed door Duke Ellington, Thelonious Monk en Zuid Afrikaanse muziek en alhoewel hij midden jaren ’60 ook de freejazz ontdekt, keert Ibrahim steeds terug naar de muziek uit zijn jeugd. Naar de kerk hymnes, de African chants, naar de aparte akkoorden, de prachtige baslijnen en onvoorspelbare muzikale wendingen. Mukashi is daar geen uitzondering op. Een intiem album waarop hij veel piano solo speelt, hier en daar ondersteund door cello en blazers. Opmerkelijk is de serene sfeer van ‘Dream Time’, ‘Serenity’, ‘Peace’, ‘Root’, ‘Devotion’ of ‘Essence’. Titels die stuk voor stuk onweerstaanbaar mooi zijn: typisch Abdullah Ibrahim met zijn gemêleerde timing zoals we die ook tegenkomen bij Monk: doordacht, vertragend maar vooral zo kalm, laconiek bijna. ‘Mukashi’ wordt hierdoor zo innig en vertrouwd dat deze 79-jarige pianist schittert en klinkt als een sprookje: ‘Mukashi – Er Was Eens….’!

English version

Dollar Brand was born in 1934 in Cape Town (South Africa). In 1968 he converted to Islam and changed his name in to Abdullah Ibrahim. With this name he released his last cd ‘Mukashi‘ (Once upon a time), on which he plays the piano and flute assisted by three musicians on cello, flute and clarinet. A lovely album.

Abdullah Ibrahim grew up with hymns, spirituals and gospel music. Duke Ellington was so impressed by his music that he arranged some concerts at Antibes, Juan-Les-Pins and the American Newport. His music is influenced by Duke Ellington, Thelonious Monk and South African music. Although he discovered free-jazz, Ibrahim always turns back to his musical roots. Church hymns, African chants, with original harmonies, beautiful basslines and unpredictable musical progressions. Mukashi is no exception. An intimite album with a lot piano solo, some assisted by cello and brass. Remarkable is the serene mood of ‘Dream Time’, ‘Serenity’, ‘Peace’, ‘Root’, ‘Devotion’ or ‘Essence’. Songs with an irresistible beauty: typical Abdullah Ibrahim with his mellow timing like Monk: deliberate, dilatory and so calm, almost laconic. ‘Mukashi’ becomes so warm and sincere that this 79-year old musician sounds like a fairy-tale: ‘Mukashi – Once upon a time….’!

  • Abdullah Ibrahim: ‘Mukash’ (Intuition/New Arts International)

© Mattie poels.