De Italiaanse componist Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) is nog wel het bekendst van zijn Stabat Mater en zijn opera La Serva Padrona. Pianist Francois Couturier vertaalde met drie vooraanstaande musici enkele werken van Pergolesi naar piano, zang, cello en percussie/elektronica. De muziek van deze Italiaanse componist krijgt op ‘Il Pergolesi’ een nieuwe lading.

 English version below

‘Il Pergolesi’ is een prachtig eerbetoon aan de jong gestorven Napolitaanse componist Giovanni Battista Pergolesi. Zijn composities zijn bewerkt door de Franse pianist Francois Couturier: opmerkelijk open gearrangeerd met het gebruik van weinig noten. Thema’s blijven het hoofdmotief, weliswaar met andere begeleidingsakkoorden, en improvisaties worden aangevuld met intro’s en tussenstukken. We horen kamermuziek en composities uit ‘La Serva Padrona’, een opera buffa (komische opera) die na de uitvoering in Parijs (1752) zorgde voor een revolutie binnen de operawereld onder leiding van Jean Jacques Rousseau die naar aanleiding hiervan de opera ‘Le Devin du village’ componeerde.

De muziek op ‘Il Pergolesi’ heeft een onuitspreekbare rust die steeds vanuit de piano wordt opgebouwd, aangevuld met zang, cello en percussie/elektronica. De kern van de composities blijft intact alleen de uitvoering is volstrekt nieuw. Zangeres Maria Pia de Vito is een vocaal alleskunner en zingt een aantal stukken. Zij zong jazz, ethno en geïmproviseerde muziek en brengt op ‘Il Pergolesi’ alles bij elkaar. Haar stem zweeft in het midden van opera en het Napolitaans lied en heeft dat vanzelf klinkende gemak, een genot om naar te luisteren. Naast zingen, gebruikt ze haar stem ook als instrument, zoals in ‘Sinfonia for violincello’ waar haar vocalen subtiel worden samengevoegd met de elektronica. De cello is de katalysator van de muziek die lieflijk alle melodieën met elkaar verbindt: gemêleerd, fluweelzacht en moederlijk mooi, met een ‘huilende’ cello in het slotdeel ‘Dolente’. Iets soortgelijks geldt voor de percussie die in de muziek verzonken ligt en als ‘het zout in het eten’ de smaak toevoegt. Deze uitgesproken hommage aan Pergolesi zou wel eens de klinkende metafoor kunnen zijn van een Barok componist in de 21ste eeuw.

‘Il Pergolesi’: vocalen: Maria Pia de Vito, piano/arr: Francois Couturier, cello: Anja Lechner, percussie: Michele Rabbia.

English version

The Italian composer Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) is best known from his Stabat Mater and the opera La Serva Padrona. Pianist Francois Couturier translates with three outstanding musicians a few compositions of Pergolesi to piano, voice, cello and percussion/electronics. The music of this Italian composer in a new & fresh tension.

‘Il Pergolesi’ is a wonderful homage to the early died Neapolitan composer Giovanni Battista Pergolesi. His compositions are arranged by the French pianist Francois Couturier: remarkable fresh and open music, played by few notes. He used the theme’s as guide and improvises intro’s and interludes. We hear chamber music and pieces from ‘La Serva Padrona’, the first opera bouffe (comic opera) which caused a revolution lead by Jean Jacques Rousseau, who wrote the opera ‘Le Devin du village’, after the concert in Paris, 1752.

‘Il Pergolesi’ got that sincere rest. The music is built from the piano and added with voice, cello and percussion/electronics. The essence of the music stays intact but the version is completely new. Maria Pia de Vito, a vocal all-rounder, sings a few pieces. In the past she sang jazz, ethno and improvisation music and here she puts everything together on ‘Il Pergolesi’. Her voice floats inbetween opera and the Neapolitan song and got that self-evident comfort, a joy to listen to. Besides singing, she uses the voice like an instrument, as we can hear in ‘Sinfonia for violincello’ where the voice is added to the electronics. The cello is the catalysis of the music which puts lovely all the melodies together: mellow, soft as velvet with maternal beauty, with a ‘weeping’ cello in the closing part ‘Dolente’. The same we find in the percussion which is absorbed in the music and like ’the salt in the dinner’. This remarkable homage to Pergolesi could be the metaphor of a Baroque composer to the 21th century.

  • Maria Pia de Vito/Francois Couturier/Anja Lechner/Michele Rabbia:‘Il Pergolesi’ (ECM/New Arts International)
  • Photo: Anja Lechner: Paolo Soriani

© Mattie Poels.