Een quilombo is een schuilplaats uit de koloniale tijd, van waaruit opstandige Braziliaanse slaven zich gezamenlijk verzetten tegen hun blanke meesters. Nu is het de titel van de nieuwe (tweede) cd van de multi-percussionist Osvaldo Hernandéz-Napoles die met zijn kwintet een breed repertoire van Zuid- en Midden Amerikaanse muziek laat horen.

English version below

De inmiddels twintig jaar in België wonende Osvaldo Hernandéz-Napoles is een wereldreiziger, steeds op zoek naar authentieke muziek. Maakte reizen naar o.a. zijn geboorteland Mexico waar hij diverse (percussie) instrumenten verzamelde die hij gebruikt in zijn composities. Hij schreef de meest liedjes op ‘Quilombo‘, die authentiek en oorspronkelijk klinken, zingt ze in het Spaans (op Moussolou na: gezongen door Mamadou Dramé) en wordt daarbij begeleid op diverse snaarinstrumenten, percussie en accordeon. Bijzonder is het gebruik van de twinkelende kalimba (duimpiano) en de tokkelende kora (harp): twee West Afrikaanse instrumenten die weliswaar niet in het Zuid en Midden Amerikaanse rijtje thuishoren maar voor verschillende arrangementen een markante aanvulling zijn. Hernandéz-Napoles verwerkt op een geraffineerde manier Afro Latijns-Amerikaanse ritmen in zijn composities waardoor we wel degelijk de Braziliaanse xote (Meu Xote), de Mexicaanse Son Jarocho (Festejando a Madiba) of de Colombiaanse cumbia (Cumbia Quilombo) horen, maar steeds in aangepaste versie: niet authentiek maar geheel op Osvaldo’s wijze, waarbij percussie een wezenlijk onderdeel vormt van de arrangementen. Dat brengt een gevarieerde cd waarbij onverwachte instrument combinaties zorgen voor een tintelende sensatie en je met gemak het hart van de Quilombo’s kunt horen kloppen.

English version

A quilombo is a hiding place for Brazilian slaves in colonial time, where they could defend themselves against their white boss. But it’s also the name of the second cd of multi percussionist Osvaldo Hernandéz-Napoles who plays a wide spectrum of Central and South American rhythms.

Osvaldo Hernandéz-Napoles, who lives in Belgium for twenty years now, is a world traveller. Always looking for authentic music. He made trips to his homeland Mexico where he collects (percussion) instruments for his compositions. He wrote most of the songs on ‘Quilombo‘, which sounds authentic and original. He sings in Spanish (except Moussolou; sung by Mamadou Dramé), accompanied by several string instruments, percussion and accordion. Special is the use of the kalimba (thumbpiano) and the kora (harp), two West African instruments who doesn’t fit in the South- Central American instrument list, but are very useful and original for some of the arrangements. On a sophisticated way Hernandéz-Napoles uses Afro Latin rhythmes in his compositions in which we hear the Brazilian xote (Meu Xote), the Mexican Son Jarocho (Festejando a Madiba) or the Colombian cumbia (Cumbia Quilombo), but all in a adapted way. Not authentic, but on Osvaldo’s way, filled with a lot of wonderful percussion. That brings a varied cd with unexpected instrument combinations: for a sparkling sensation and easy to hear the Quilombo’s heart beat!

  •  Osvaldo Hernandéz-Napoles: ‘Quilombo’ (Homerecords.be)

© Mattie Poels.