De Ebony Band werd opgericht door Werner Herbers, eerste hoboïst van het Concertgebouworkest, met als doel het uitbrengen van ‘vergeten’ muziek uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Sinds 2007 geeft het ensemble geen concerten meer maar brengt nog wel cd’s uit. ‘Around Prague 1922-1937’ is daar het enerverende bewijs van.

English version below

Toen eind jaren ’80 De Muur viel, bleek dat Praag een muzikale visie op de wereld had ontwikkeld waar het westen nauwelijks weet van had. Op ‘Around Prague 1922-1937’ staan werken van vijf Praagse componisten, geschreven in de ’20 en ’30-er jaren: muziek die verboden was door de Nazi’s of het Communisme. Muziek van Praagse musici die tegenwoordig nog nauwelijks in het westen bekend zijn. Dat is niet alleen jammer maar ook vreemd want de muziek is van hoge kwaliteit, gedurfd en verrassend.

Gevarieerde stukken met een avontuurlijke lading, die bewegen tussen de Middeleeuwse kerktoonladders van Alois Haba (foto links) in zijn prachtige Nonet no.2 of de zes liederen (gezongen door Barbara Kozelj) van Viktor Ullmann (foto rechts): een componist die in Theresienstadt het indrukwekkende ‘Der Kaiser von Atlantis’ schreef en uiteindelijk in Auschwitz overleed. Emil Frantisêk Burian (foto onder), die Theresienstadt wel overleefde, schreef het theatrale ‘Malá predehra’ (Kleine Overture) en het Tsjechische georïenteerde ‘O Dêtech’ (‘Over Kinderen’), eveneens gezongen door de Sloveense sopraan Barbara Kozelj. De in Brno geboren Hanns Aldo Schimmerling, die naar de V.S. emigreerde, componeerde zes fraaie miniaturen ‘Sechs Miniaturen für Kammerorchester‘. Tenslotte Miroslav Ponc die o.a. gebruik maakt van micro-tonen in zijn drieluik ‘Bruiloftsfeest op de Eiffel Toren’. ‘Around Prague’ biedt een muzikaal herkennende beleving vol avontuur die door schrijver Joseph Roth in 1932 als volgt werd omschreven: ‘Prague is almost a vision of the world’. 

English version

The Ebony Band was founded by Werner Herbers (left), hoboïst from the Dutch Concertgebouworkest. The main purpose of the ensemble was to record ‘forgotten’ music from the first half of the twentieth century. When the Iron Curtain falls at the end of the eighties, Prague had developed a musical vision which was almost unknown in the west. The album ‘Around Prague 1922-1937’ represents music written in the 20’s and 30’s by five composers from Prague. Music which was forbidden by the Nazi’s or the Communism. Composers who are almost unknown in the west. Not only a pity but also strange in a way, because it’s high quality music, daring and surprising: varied pieces with adventure. For example, the wonderful Nonet no.2 was written by Alois Haba, inspired by old church-scales or ‘Six Songs op 17’ (sung by Barbara Kozelj – foto right) written by Viktor Ullmann, a composer who wrote at Theresienstadt (Terezin) the imposing ‘Der Kaiser von Atlantis’ and died in Auschwitz. Emil Frantisêk Burian, who survived Theresienstadt, wrote the theatrical piece ‘Malá predehra’ (Small Overture) and the Tjechian ‘O Dêtech’ (‘About Children’), also sung by Slovanian sopraan Barbara Kozelj. The Brno borned Hanns Aldo Schimmerling emigrated to the USA, composed six lovely ‘Small pieces for Chamberorchestra’. Miroslav Ponc (left), who opens and close the cd, used micro-tones in his 3-piece-work ‘Wedding party on the Eiffel Tower’. ‘Around Prague 1922-1937’ gives a wonderful musical exposure of unknown pieces. Writer Joseph Roth wrote it down in 1932: ‘Prague is almost a vision of the world’.

  • In these youtube’s Barbara Kozelj sings: Viktor Ullmann and Emil Frantisêk Burian.
  • Ebony Band: ‘Around Prague 1922-1937’ (Channel Classics/New Arts International)

© Mattie Poels.