PONK, ze komen uit Tsjechië en pakken de folk-draad op waar die beginjaren ’90 is blijven steken. Ze mixen en mengen de folk met pop en funk. Is natuurlijk al vaker gedaan, niets nieuws, zou je zeggen. Maar PONK doet het net iets zelfverzekerder en ze zetten een tijdperk in gang waar het publiek luistert naar folk georïenteerde heerlijkheden.

English version below

Alhoewel de CD ‘Postfolklor’ al in 2015 uitkwam is het album van PONK sinds kort ook in Nederland verkrijgbaar. De groep komt uit Moravië (oost-Tsjechië), opgericht in 2013 en twee jaar later brengt dit trio hun debuut ‘Postfolklor’ uit. Innovatieve (traditionele) folk met als hoofdinstrument het cimbaal dat met zijn eigenzinnig twinkelende sound een heel eigen karakteristiek geluid laat horen. Dat is ook kleine valkuil waardoor dit album net iets teveel in de cimbaal-kleur blijft hangen en je verlangt naar één of twee nummers zonder dit tokkelend instrument. Er worden contrabas, viool, gitaar en effecten aan toegevoegd met opvallend fraaie meerstemmige zang die strak en doortastend is. En, alhoewel er geen percussie wordt gebruikt op dit album, is de muziek zeer ritmisch dat vooral door het cimbaal wordt bepaald, soms lekker funky en virtuoos (Yanyczko). PONK veegt de vloer aan met alle folk-vooroordelen en brengt oude traditionele muziek weer terug in de muzikale arena, daar waar die hoort te zijn, zodat het publiek er met volle teugen van kan genieten!

English version

PONK, they come from the Czech Republic and play some new folk experience. They mix and mingle folk with pop and funk. Of course, it’s been done more often, but PONK puts it more confident into an epoch of motion where the audience listens to lovely folk orientated delights.

In 2015 the CD ‘Postfolklor’ has already been released but now the album is also available in the Netherlands. PONK is a band from Moravia (eastern Czech Republic), founded in 2013 and two years later the trio releases their début album. Innovative (traditional) folk with main instrument, the cimbalom which emits a distinctive sound with it’s characteristic and quirky twinkling music. That’s also small pitfall of this album with a bit too much lingers to the cymbal-color and you might long for one or two songs without this plucking instrument. There is double bass, violin, guitar and effects added with strikingly beautiful vocal harmonies which are tight and striking. And, although no percussion is used on this album, the music is very rhythmic which is mainly determined by the cymbal, sometimes funky and tasty virtuoso (Yanyczko). PONK easily puts old traditional music back into the musical arena, where it belongs, so that the audience can enjoy it. Great sparkling music!

  • PONK: ‘Postfolklor’ (ponktrio.com)

© Mattie Poels.