‘Kan Zaman‘ is de tweede CD van het Göksel Yilmaz Ensemble. Een schitterend exposé van muziek uit Turkije, Syrië, Libanon, Egypte, Koerdistan en werken van Göksel Yilmaz die naast componeert ook zingt, gitaar, oud (Arabische luit) en saz (langhalsluit) speelt. Hij wordt bijgestaan door vier musici waaronder zijn zus Funda Yilmaz.

English version below

Toen de audiocassette gemeengoed werd, gebruikte men deze om elkaar gesproken brieven te sturen. Audiobrieven met verhalen over het dagelijks leven, aangevuld met liederen. Göksel Yilmaz hoort zo’n acht jaar geleden zijn overleden opa zingen op zo’n audiobrief. Later blijkt dat er nog meer audiobrieven bestaan waarop familieleden te horen zijn. Zo ontstaat het idee voor ‘Kan Zaman‘. Hij verzamelt deze oude liedjes en brengt ze samen op zijn tweede CD. Geboren wordt Göksel Yilmaz in Nederland, maar groeit op in Zuid Turkije waar hij saz leert spelen. Weer terug in Nederland studeert hij klassiek gitaar en ûd en speelt in diverse bands. Als hij in 2006 zijn eigen Göksel Yilmaz Ensemble opricht gaan de ontwikkelingen snel. De groep geeft concerten op grote festivals en muziekpodia in Nederland, België en Turkije en in 2013 schrijft Yilmaz muziek voor de dansvoorstelling ‘Silk’ van het Internationaal Danstheater waarmee zijn ensemble tourt door Nederland en Indonesië.

  • Album presentatie – Doelenzaal Amsterdam – maandag 25 april 2016

Kan Zaman‘ is een persoonlijk album. Wat meteen opvalt zijn de vocalen van Göksel en Funda Yilmaz. Oprechte en trefzekere stemmen die verdraaid goed aansluiten bij de muziek. De liederen zijn beladen en hebben een grote emotionele lading. Maar nergens wint het pathetische het van het sentiment en blijft de muziek trots overeind: openhartig en gemeend. Arrangementen zijn met zorg gemaakt en zitten vol prachtige ornamenten in tegenmelodieën op de ûd, gitaar en viool aangevuld met bas en percussie. Een uitgebalanceerd scala van Oriëntaalse muziek, met verve uitgevoerd. In twee stukken horen we de oorspronkelijke audiobrief opnames, gevolgd door een eigen vertaling van het Göksel Yilmaz Ensemble. Werkelijk schitterend zijn het Libanese lied ‘Balleyi Ya Ayni’ (met gezongen intro van tante – destijds zes jaar oud) en het traditionele liefdeslied ‘Barda Barda’. Maar ookYa Rayeh Le Stanboul’ (met audio-intro van opa Yilmaz), ‘Maryam Maramti’ en ‘Saydale’ (met gastzanger Anass Habib) zijn prachtig. De liedjes op ‘Kan Zaman’ komen uit landen waar muziek dicht bij de bevolking staat. Waar mensen liedjes zingen voor elkaar; op straat of in het café. Die vanzelfsprekendheid heeft Göksel Yilmaz verdomd goed begrepen en luisterrijk vertaalt op ‘Kan Zaman‘.

English version

‘Kan Zaman‘ is the second CD of the Dutch/Turkish Göksel Yilmaz Ensemble. A brilliant exposé of music from Turkey, Syria, Lebanon, Egypt, Kurdistan and compositions by Göksel Yilmaz. Composer, guitar player, oud (Arab lute) and saz player (long-necked lute). He is assisted by four musicians, including his sister Funda Yilmaz.

When the audio cassette was common, people used to send them to each other like spoken letters, with stories about daily life, added with songs. About eight years ago Göksel Yilmaz heard his deceased grandfather sing on such an audio letter. After that, he find out that there were more audio letters with songs from relatives. He collects these old songs and brought them together on his new CD ‘Kan Zaman‘. Göksel Yilmaz was born in the Netherlands but grew up in southern Turkey where he learned to play the saz. Back in the Netherlands, he studied classical guitar and oud and played in several bands. In 2006 he started his own Göksel Yilmaz Ensemble. The group gave concerts at major festivals and music venues in the Netherlands, Belgium and Turkey. In 2013 Yilmaz composed music for the dance performance ‘Silk‘ by the International Dance Theatre and the ensemble toured in the Netherlands and Indonesia.

‘Kan Zaman’ is a very personal album. Striking are the vocals of Göksel and Funda Yilmaz. Pure voices that fit well in this wonderful music. The songs are emotional and played frank and sincere. Arrangements are full of beautiful ornaments between the melodies played on the ud, guitar and violin plus bass and percussion. A balanced range of exciting oriental music, performed with verve. In two pieces we hear the original audio recordings, followed by an innovative musical translation by the Göksel Yilmaz Ensemble. Really beautiful are the Lebanese song ‘Ya Balleyi Ayni’ (with intro sung by aunt Yilmaz – then six years old) and the traditional love song ‘Barda Barda’. But ‘Ya Rayeh Le Stanboul’ (with an audio intro of grandfather Yilmaz), ‘Maryam Maramti’ and ‘Saydale‘ (with guest vocalist Anass Habib) are also fine songs, beautiful performed. The music on ‘Kan Zaman’ comes from the heart, from countries where music is close to the people. Where people sing songs to each other; on the street or in the café. This normal and organic way of making music is well understood by Göksel Yilmaz as we can hear on ‘Kan Zaman’!

  • Göksel Yilmaz Ensemble: ‘Kan Zaman’ (Eigen Beheer)

© Mattie Poels.