De Cubaanse pianist Alfredo Rodriguez speelt tegen een Cubaanse achtergrond een lyrisch versie van zijn cultureel erfgoed. Op zijn derde album ‘Tocororo’ wordt hij bijgestaan door de gastmusici  bassist/zanger Richard Bona, trompettist Ibrahim Maalouf, flamencozanger Antonio Lizana, de Indiase zangeres Ganavya en het Cubaans-Franse duo Ibeyi.

English version below

Alfredo Rodriguez (1985) wordt geboren in Cuba, studeert aan het Conservatorium van Havana en vestigt zich in 2009 in Los Angeles. Hij ontmoet Quincy Jones tijdens een concert in het huis Claude Nobs, de directeur van het Montreux Jazz Festival. Jones is zo onder de indruk van de jonge Cubaanse pianist dat hij zijn manager wordt en producer van zijn nieuwe album ‘Tocororo’. Een bijzondere CD waarop Rodriguez te horen is met de Cubaanse musici Reinier Elizarde op bas, drummer Michael Olivera en saxofonist Ariel Bringuez. Ze spelen zeer uiteenlopende bestaande stukken waar zij zo nu en dan het Cubaans muzikaal verleden tevoorschijn toveren met vlammende ritmische passages. Een open-minded muzikale blauwdruk waarbij alles mag en alles kan. Zoals het overbekende ‘Chan Chan’ dat start met gedempte pianosnaren, gevolgd door een double-time B-gedeelte met het ‘Chan Chan‘ klarinetthema aan het slot. Sterbassist Richard Bona zorgt voor een zoetgevooisd ‘Raices’ (Roots), ritmisch voortgezet in ‘Ay, Mamá Inés’. Fraai is ook de flamenco-versie van ‘Gitanesrías‘ (gezongen door de wonderlijke stem van Antonio Lizana) waarin het spel van Alfredo Rodriguez aansluit bij de Spaanse pianist Diego Amador. De fonetische zang van de Indiase zangeres Ganavya (Doraiswamy) is treffend in deze muzikale combinatie en werkt metaforisch in het titelstuk tegen het ritmische pianospel van Rodriguez. Iets soortgelijks treffen we aan in ‘Kaleidoscope‘, waar naast Ganavya ook trompettist Ibrahim Maalouf meespeelt – verrassend unisono met de zang. Prachtig is ook het Cubaans-Franse duo Ibey; van de tweelingzusjes Lisa-Kaindé en Naomi Diaz. Een tikkie hese stemmen, zingend in het Spaans, meerstemmig met enerverend, ritmische begeleiding. Tot slot ‘Adiós Ninino’ van Piazolla waar Alfredo Rodriguez niet alleen op de vleugel speelt, maar het thema op melodica waardoor deze, door de referentie, klinkt als een ‘verlegen’ bandoneon. ‘Tocororo’ is een zeer gevarieerd album waarop we een bevlogen musicus horen die weigert te kiezen voor één stijl maar zijn kracht put uit een combinatie ervan!

English version

The Cuban pianist Alfredo Rodriguez translates his Cuban heritage into a lyrical future. On his third album ‘Tocororo’ he is assisted by guest musicians such as bassist / vocalist Richard Bona, trumpeter Ibrahim Maalouf, flamenco singer Antonio Lizana, the Indian singer Ganavya and the French-Cuban duo Ibeyi.

Alfredo Rodriguez (1985) was born in Cuba, studied at the Havana Conservatory and moved to Los Angeles in 2009. He met Quincy Jones at a concert in Claude Nobs’ house, director of the Montreux Jazz Festival. Jones was so impressed by the young Cuban pianist that he became his manager and producer of his new album ‘Tocororo‘. Alfredo Rodriguez is assisted by the Cuban musicians Reinier Elizarde on bass, drummer Michael Olivera and saxophonist Ariel Bringuez. They play varied and original pieces on which we hear the musical Cuban heritage in a brilliant exposure. An open-minded musical blueprint where everything is ‘allowed’ and everything is ‘possible‘. Like the well-known ‘Chan Chan‘ which starts with muted piano strings, followed by a double-time B-part and ends with the ‘Chan Chan’ clarinet theme. Star bassist Richard Bona ensures with his soft voice in ‘Raices’ (Roots), lovely rhythmically continued in ‘Ay Mamá Inés’. Beautifully is also the flamenco version of ‘Gitanesrías‘ (sung by the amazing Antonio Lizana) in which the piano of Alfredo Rodriguez sounds like the Spanish Diego Amador. The phonetic voice of the Indian singer Ganavya (Doraiswamy) is striking in this musical combination, metaphorically in the title piece with the beautiful rhythmic piano. Similar music we hear in ‘Kaleidoscope‘, next to Ganavya there’s trumpeter Ibrahim Maalouf – surprisingly unison with the vocals. Magnificent is the Cuban-French duo Ibey; the twin sisters Lisa-Kaindé and Naomi Diaz. Little hoarse voices, singing in Spanish, polyphony with exciting, rhythmic accompaniment. Finally, ‘Adiós Ninino’ written by Piazolla, where Alfredo Rodriguez not only play the grand piano, but also the melodica, which sounds like a ‘shy’ bandoneon. ‘Tocororo’ is an exciting and varied album played by a passionate musician who refuses to choose for just óne musical style. The combination is the power!

  • Alfredo Rodriguez: ‘Tocororo’ (Mack Avenue Records/New Arts International)

© Mattie Poels.