Het Delphin Trio excelleert op Adrift op gepassioneerde en muziek-nieuwsgierige wijze.

English version below


Het Delphin Trio werd opgericht in 2020 en bestaat uit de Nederlandse celliste Jobine Siekman, de Australische klarinettist Magdalenna Krstevska en de Zuid-Afrikaanse pianist Roelof Temmingh. Drie musici die elkaar leerde kennen aan het Royal College of Music in Londen waar ze destijds studeerden.

Deze musici zijn nieuwsgierig en steeds op zoek naar nieuwe en uitdagende composities, al dan niet gearrangeerd voor cello, klarinet en piano. Het trio gaf uitverkochte (salon)concerten in de Elgar Room van de Royal Albert Hall (Londen) en in theater het Mosterdzaadje (Santpoort) in Nederland. Bovendien ontvingen zij een beurs van het Mengelberg Fonds om deel te kunnen nemen aan masterclasses in het buitenland. En nu is daar hun enerverende debuut-CD Adrift, met werken van Leighton: Fantasy on an American Hymn Tune op. 70, Kahn: Trio Serenade op. 73, Psathas: Island Songs, Piazzolla/Temmingh: Oblivion Delanoff: Trio en Seiber: Introduction & Allegro.

Op dit bijzondere album horen we een scala aan composities uit verschillende landen. De CD opent met een 50sec gezongen liedje Fantasy on an American Hymn Tune op. 70 waarna vindingrijke variaties volgen, die zich organisch bewegen over cello, klarinet en piano. Iets soortgelijks vind je terug in Trio Serenade op. 73 van de Duitse (Joodse) componist Robert Kahn. Een frisse compositie met een Neo-Romantische klankkleur. De in Nieuw-Zeeland geboren John Psathas keert in drie Island Songs terug naar Griekenland, het land van zijn ouders. Verhalende composities, gebaseerd op de Griekse dansen zeibekiko en sirto waar de componist veel gebruik maakt van complementaire ritmiek en thematiek die door het Delphine Trio bedreven en organisch wordt uitgevoerd. Tegen een jazz en impressionistische achtergrond klinkt het werk Trio van de Duitse componist Robert Delanoff. Een driedelige compositie vol timbre- en kleurwisselingen met levendige frases die worden uitgevoerd in overtuigende zeggingskracht. De Hongaarse componist Mátyás Seiber schreef Introduction & Allegro. Na een paraderend intro volgt een bloemrijke dans tegen een csardas-achtergrond.

Ja, en wat kun je nog toevoegen aan Piazolla’s Oblivion (arrangement Roelof Temmingh). Dit werk is door velen uitgebracht en op plaat gezet. Je moet van goede huize komen, wil je hier nog iets aan toevoegen. Maar het Delphine Trio komt van goede huize, dat hebben ze dan allang bewezen!

English version

The Delphin Trio excels on their album Adrift in a passionate and music-curious way.

The Delphin Trio was founded in 2020 and consists of the Dutch cellist Jobine Siekman, the Australian clarinetist Magdalenna Krstevska and the South African pianist Roelof Temmingh. Three musicians who met each other at the Royal College of Music in London where they studied at the time.

These musicians are curious and always looking for new and challenging compositions, whether or not arranged for cello, clarinet and piano. The trio gave sold-out (salon) concerts in the Elgar Room of the Royal Albert Hall (London) and in the Mosterdzaadje theatre (Santpoort) in the Netherlands. In addition, they received a grant from the Mengelberg Fund to participate in master classes abroad. And now there is their exciting debut CD Adrift, featuring works by Leighton: Fantasy on an American Hymn Tune. 70, Kahn: Trio Serenade op. 73, Psathas: Island Songs, Piazzolla/Temmingh: Oblivion Delanoff: Trio and Seiber: Introduction & Allegro.

On this special album we hear a range of compositions from different countries. The CD opens with a 50 sec sung song Fantasy on an American Hymn Tune op. 70, followed by inventive variations, which move organically over cello, clarinet and piano. You will find something similar in Trio Serenade op. 73 by the German (Jewish) composer Robert Kahn. A fresh composition with a Neo-Romantic timbre. New Zealand-born John Psathas returns musically to Greece, the country of his parents, in three Island Songs. Kind of narrative compositions, based on the Greek dances zeibekiko and sirto, where the composer makes extensive use of complementary rhythms and themes that are performed skillfully and organically by the Delphine Trio. The work Trio by the German composer Robert Delanoff is set against a jazz and impressionistic background. A three-part composition full of timbre and color changes with lively phrases executed with convincing expressiveness. The Hungarian composer Mátyás Seiber wrote Introduction & Allegro. After a parading intro, a flowery dance follows against a csardas background.

Yes, and what else can you add to Piazolla’s Oblivion (arrangement Roelof Temmingh). This famous work has been released and recorded by many. You have to come from a good background if you want to add anything to this. But the Delphine Trio comes from a good background, they have proven that on this wonderful album!

*Delphine Trio: Adrift (TRPTK)

© Mattie Poels.