Ook op dit tweede album gaat producer Vladimir Lenhart tekeer met oude Balkan tape-opnames, samen met de zangeressen Tijana Stanković, Svetlana Spajić en Zoja Borovčanin.

English version below

Muzikant en producer Vladimir Lenhart groeide op met de lokale muziek via zijn grootvader Ján, die in de jaren ’50 een populaire vertolker was van Slowaakse volksliederen. Met deze etnische achtergrond kocht Lenhart door de jaren heen veel cassette-bandjes op rommelmarkten, waar ze per kilo werden aangeboden. Deze vormen nu de basis voor de acht stukken die klinken op zijn nieuwe album Dens.

Overduidelijke Balkan-samples, waarin de zurna, ney, darbouka, kemenche en ûd te horen zijn, worden ondergedompeld in zware ritmische loops (soms zelfs met vervormd randje, zoals in Sto si Galva), samples en compacte bas-loops. Schurende en dampende geluiden/audio zijn gelaagd in diverse galmen en panorama’s. De vocalen staan centraal in onverstoorbare melodieën, soms gedubbeld en aangevuld met meerstemmige zang, waardoor soms de signatuur duidelijk naar Bulgarije helt (Vodu Brala en Mejremo). De zangeressen Svetlana Spajić, Zoja Borovčanin en Tijana Stanković spelen hierin een grote muzikale rol. Stanković in het bijzonder, aangezien zij naast zangeres en violiste ook etnomusicoloog en muziekredacteur is van Radio Belgrado en een grote kennis heeft van de Balkanmuziek.

De muziek op Dens is overweldigend, opzwepend, hypnotiserend en dansbaar. Een rijke combinatie die wellicht even wennen is. Maar wie de moeite neemt om (onbevooroordeeld) te luisteren, moet concluderen dat deze innovatieve benadering van de Balkanmuziek niet alleen voortreffelijk is gedaan, maar hopelijk ook een nieuw, breder en jonger publiek zal aanspreken.

Luister via Bandcamp

English version

On this second album, producer Vladimir Lenhart also plays with old Balkan tape recordings, together with singers Tijana Stanković, Svetlana Spajić and Zoja Borovčanin.

Musician and producer Vladimir Lenhart grew up with local music through his grandfather Ján who was a popular interpreter of Slovak folk songs in the 1950s. With this ethnic background, Lenhart bought many cassette tapes at flea markets over the years, where they were offered by the kilo. These tapes form the basis for the eight pieces that appear on his new album Dens.

Obvious Balkan samples, in which the zurna, ney, darbouka, kemenche and ûd can be heard, are immersed in heavy rhythmic loops (sometimes even with a distorted edge, as in Sto si Galva), samples and compact bass loops. The vocals are central to unflappable melodies, sometimes doubled and supplemented with polyphonic singing, so that the signature sometimes clearly leans towards Bulgaria (Vodu Brala and Mejremo). The singers Svetlana Spajić, Zoja Borovčanin and Tijana Stanković play a major musical role in this. Stanković in particular, since in addition to being a singer and violinist, she is also an ethnomusicologist and music editor of Radio Belgrade and has a great knowledge of Balkan music.

The music on Dens is overwhelming, exciting, hypnotic and danceable. A rich combination that may take some getting used to. But anyone who takes the time to listen (without prejudice) must conclude that this innovative approach to Balkan music is excellent and very well done. Hopefully it also appeals to a new, broader and younger audience.

Listen via Bandcamp

*Lenhart Tapes: Dens (Glitterbeat/Xango)

© Mattie Poels