De organetto-spelers Salvatore Pace en Alessandro Gaudio vertegenwoordigen een nieuwe generatie Italiaanse diatonische accordeon-muziek.

English version below

De organetto is een diatonische accordeon, een wisseltonig instrument. Dat wil zeggen dat bij het duwen of trekken van de balg de toon verandert, net zoals dat gebeurt bij de bandoneon en de mondharmonica. Het instrument komt veel voor in Italië waar het tot grote hoogte werd gespeeld door o.a. Ambrogio Sparagna en Ricardo Tesi. Deze laatste is ook de producent van het album Passione Meridionale van Salvatore Pace en Alessandro Gaudio.

Een album vol bevlogen zelf geschreven stukken, gespeeld op twee organetto’s (met in drie composities de gastmusici Francesco Savoretti en Roberto Ghiga op percussie). Melodieus werk, waarin beide musici elkaar mooi complementair aanvullen door middel van thema’s, solo’s en ritmische varianten. Fraai hoe de stukken doorspekt zijn van tarantella (Crusko), folk (Passione Meridionale), tango (Divoc), zeer virtuoos in Diatonic Tango en liederlijk in I Cinque Mori (in 5-tels maat), waar ook Ricardo Tesi aan meeschreef.

De composities klinken vloeiend, geestdriftig en worden gebracht met een innemend gemak. Salvatore Pace en Alessandro Gaudio suggereren met twee organetto’s een volledig orkest, vol van timbre en glansrijk uitgevoerd. Werkelijk voortreffelijke muziek met virtuoze diepgang.

Klik hier voor recensie Circo Carnevale Ambrogio Sparagnia

Klik hier voor recensie La Giusta Distanza van Ricardo Tesi

English version

Organetto players Salvatore Pace and Alessandro Gaudio represent a new generation of Italian diatonic accordion music.

The organetto is a diatonic accordion, an alternating instrument. This means that pushing or pulling the bellow changes the tone, just as it does with the bandoneon and the harmonica. The instrument is common in Italy where it was played to a great extent by, among others, Ambrogio Sparagna and Ricardo Tesi. The latter is also the producer for the album Passione Meridionale by Salvatore Pace and Alessandro Gaudio.

An album full of inspired new-written pieces, played on two organettos (with guest musicians Francesco Savoretti and Roberto Ghiga on percussion in three compositions). Melodic work, in which both musicians complement each other beautifully through themes, solos and rhythmic variants. It’s nice how the pieces are interspersed with tarantella (Crusko), folk (Passione Meridionale), tango (Divoc), very virtuoso in Diatonic Tango and debauched in I Cinque Mori (in 5 beats), which Ricardo Tesi as co-writer.

The compositions sound fluent, enthusiastic and are performed with an endearing ease. Salvatore Pace and Alessandro Gaudio suggest a full orchestra with two organettos, full of timbre and brilliantly performed. Excellent and virtuoso music.

Click here for review Circo Carnevale Ambrogio Sparagnia

Click here for review La Giusta Distanza van Ricardo Tesi

*Salvatore Pace and Alessandro Gaudio: Passione Meridionale (VisAge/Xango)

© Mattie Poels.