Het trio Trad.Attack! laat op hun album Bring It On een crossover horen van traditionele folk uit Estland, gespeeld op gitaren en doedelzak, gecombineerd met power-elektro beats, synthesizers en brass.

English version below

Het is werkelijk fantastisch hoe musici steeds weer op zoek gaan naar nieuwe muzikale wegen. En dan bedoel ik de folkmusici die de muziek uit hun land een nieuw metier bezorgen. Zoals de Spaanse pianist Diego Amador, die de flamenco helemaal naar zijn jazz-hand zet of het Turkse orkest Kardes Türküler, dat op ingenieuze wijze de Turkse invloed in de muziek verwerkt. De klapa-zang uit Kroatië van Klapa-Remixed, die deze close-harmonie ondersteunt met vette beats of Marys Boys Band die opvalt door een cross-over van de Bulgaarse zang met pop. Al deze artiesten houden de (folk)muziek van hun land in ere, maar voegen een eigen, nieuwe identiteit toe. De muziek blijft onmiskenbaar de muziek uit hun land omdat de muzikale kenmerken zo herkenbaar blijven die de muziek zo sterk en authentiek maakt, maar het eindresultaat is nieuw, boeiend en inspirerend.

Iets soortgelijks horen we bij Trad.Attack! uit Estland. Een trio van Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna en Tõnu Tubli. Hun muziek is gebaseerd op de Seto Leelo-zang. Driestemmige zang uit het zuiden van Estland, waarbij de opbouw lijkt op de drie-stemmige zang uit Georgië. De middenstem, de torrō vertegenwoordigt de hoofdmelodie, terwijl de tegenstemmen deze begeleiden. Één stem eronder, de lower-torrō en één stem erboven, de killō, die vaak bestaat uit maar enkele tonen.

Trad.Attack! mixt traditionele seto leelo met eigen stukken en traditionele teksten. Hun muziek zit enerzijds vol elektro-sounds, pop-elementen, techno-beats, vette gitaarsolo’s, maar daarnaast klinken ook akoestische gitaar, blazers en gastzangers waaronder het Georgische koor Iberi in een combinatie die je wellicht eerder zou verwachten binnen de folk. Maar juist dat maakt dit album zo bijzonder. In een gemengde combinatie komt het allemaal voorbij, van vette techno naar lieflijke folk wat dit album zo afwisselend en zeer avontuurlijk maakt.

English version

On their album Bring It On you the trio Trad.Attack! creates a wonderful crossover of traditional Estonian folk played on guitars and bagpipes, combined with power-electro beats, synthesizers and brass.

It is really fantastic how musicians keep looking for new musical ways. And by that I mean the folk musicians who give the music from their country a new sound. Such as the Spanish pianist Diego Amador, who combines flamenco & jazz, or the Turkish orchestra Kardes Türküler, which ingeniously incorporates the Turkish influence into the music. Klapa-Remixed’s mixes klapa vocals from Croatia, which support this close harmony vocals with fat beats or Marys Boys Band, which stands out for its crossover of Bulgarian vocals with pop. All these artists honor the (folk) music of their country, but add a new own identity. The music remains unmistakably the music of their country because the musical characteristics remain so recognizable that make the music so strong and authentic, but the end result is new and exciting.

We hear something similar at Trad.Attack! from Estonia. A trio of Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna and Tõnu Tubli. Their music is based on the Seto Leelo vocals. Three-part singing from the south of Estonia, with a structure, similar to the three-part singing from Georgia. The middle voice, the torrō, represents the main melody while the counter voices accompany it. Óne below, the lower-torrō and óne voice above it, the killō, which often consists of a few tones.

Trad.Attack! mixes traditional seto leelo with own pieces and traditional lyrics. Their music is full of electro sounds, pop elements, techno beats, fat guitar solos, but also acoustic guitar, wind instruments and guest singers, including the Georgian choir Iberi, in a combination that you might rather expect within folk. But that’s what makes this album so special. It all comes along in a mixed combination, from cool techno to lovely folk, which makes this album varied and very adventurous.

Trad.Attack!: Bring it on (Eigen Beheer)

© Mattie Poels.