Violiste Eva Saladin speelt meesterlijk de Vioolsonates Op. 3 & Op. 4 van de Italiaanse componist Antonio Pandolfi Mealli, waarbij ze wordt begeleid op harp, orgel, cello en klavecimbel.

English version below

De componist Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (1624 – ca.  1687) groeide op in Italië. Hij studeerde en werkte in Venetië en later voor de aartshertog Ferdinand van Oostenrijk in Innsbruck, waar hij in 1660 zijn sonates voor viool en klavecimbel (Op. 3 & Op. 4) componeerde. Deze zijn te vinden op het tweede album van Duitse violiste Eva Saladin. De werken dragen als ondertitel ‘per chiesa e camera’; voor kerk en kamer. Met andere woorden: uit te voeren in de kerk en als kamermuziek. Bovendien heeft elke sonate (elk bestaande uit één deel) een eigen titel, die refereert aan de sfeer en het timbre van het werk: om de uitvoerenden alvast een duwtje in de goede muzikale richting te geven. Titels als La Cesta (De Mand), La Stella (De Ster) of La Biancuccia (De Witte) geven hiervoor al een eerste aanzet.

De 12 sonates worden begeleid op orgel, harp, cello/ klavecimbel, respectievelijk door Johannes Keller, harpiste Vera Schnider en cellist Jonathan Pešek. Alhoewel veel stukken op elkaar lijken, zijn er toch muzikale verschillen. Ze bewegen zich over het etherische snijvlak, met fraaie chromatiek, beweeglijke thematiek en enerverende harmonieën. Daarnaast geeft de begeleidingskeuze van orgel, harp of cello/ klavecimbel een glansrijk timbre-verschil dat de sonates een breed metier bezorgt. Een persoonlijke keuze van violiste Eva Saladin die ze baseert op de kleurrijke combinatie van harp, orgel en cello, gedreven door een nieuwsgierigheid naar de klankmogelijkheden van het ensemble. Inderdaad is de combinatie glansrijk en biedt een rijke schakering die de muziek een extra cachet bezorgt.

Eva Saladin speelt betoverend mooi, vibratie-loos en met rijke versieringen. Ze vertelt als het ware het muzikale verhaal op adembenemende wijze. Fris, trefzeker en met een natuurlijke flow & touché. De uitvoeringen klinken organisch, waarbij de verschillende instrumenten elkaar feilloos complementeren. De Vioolsonates Op. 3 & Op. 4 vallen op door de inventieve uitvoeringen die een duidelijke link leggen tussen de Italiaanse vocale cultuur en subtiele virtuositeit waarbij coherentie en melodie-versieringen de belangrijkste componenten zijn. Dat geeft de musici de mogelijkheid te schitteren en dat is precies wat er hier gebeurt.

English version

Violinist Eva Saladin plays the Violin Sonatas Op. 3 & Op. 4 by the Italian composer Antonio Pandolfi Mealli, accompanied by harp, organ, cello and harpsichord.

The composer Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (1624 – ca.  1687) grew up in Italy. He studied and worked in Venice and later for Archduke Ferdinand of Austria in Innsbruck, where he composed his sonatas for violin and harpsichord (Op. 3 & Op. 4) in 1660. These can be found on the second album of German violinist Eva Saladin. The works are subtitled ‘per chiesa e camera’; for church and chamber. In other words: to be performed in church and as chamber music. Moreover, each sonata (each consisting of one movement) has its own title, which refers to the atmosphere and timbre of the work: to give the performer a nudge in the right musical direction. Titles such as La Cesta (The Basket), La Stella (The Star) or La Biancuccia (The White) already provide a first impetus for this.

The 12 sonatas are accompanied on organ, harp, cello/harpsichord by Johannes Keller, harpist Vera Schnider and cellist Jonathan Pešek respectively. Although many pieces are similar, there are musical differences. They move across an ethereal interface, with beautiful chromaticism, moving themes and exciting harmonies. In addition, the choice of organ, harp or cello/harpsichord accompaniment gives a glorious difference in timbre that gives the sonatas a broad metier. A personal choice by violinist Eva Saladin, which she bases on the colorful combination of harp, organ and cello, driven by a curiosity about the sound possibilities of the ensemble. Indeed, the combination is glorious and offers a rich variety of colors that give the music an extra cachet.

Eva Saladin plays enchantingly beautiful, vibration-free and with rich ornaments. In a way, she tells the musical story in a breathtaking way. Fresh, accurate and with a natural flow & touché. The performances sound organic, with the various instruments complementing each other flawlessly. The Violin Sonatas Op. 3 & Op. 4 stand out for the inventive performances that make a clear link between Italian vocal culture and subtle virtuosity where coherence and melody ornaments are the most important components. That gives the musicians the opportunity to shine and that is exactly what happens here.

Eva Saladin: Pandolfi Mealli: Violin Sonatas Op. 3 & Op. 4 (Challenge Records)

© Mattie Poels.