Violist Tor Johan Bøen en pianist Eirik Haug Stømner brengen onbekende werken van de Belgische componist Eugène Ysaÿe (1858-1931) vitaal tot leven.

English version below

De Belgische componist Eugène Ysaÿe (1858-1931) start met vioolspelen als hij nog maar 5 jaar oud is. Hij krijgt aanvankelijk les van zijn vader, studeerde kort aan het Conservatorium dat hij moest verlaten aangezien men hem lui en brutaal vond. Later kreeg Ysaÿe les van de violist Henri Vieuxtemps in Parijs en Henryk Wieniawski in Brussel en groeide hij uit tot een van de bekendste solisten rond de eeuwwisseling.

Eugène Ysaÿe was niet alleen een virtuoos violist maar ook een bevlogen componist. Op dit dubbel-album Légende Norvégienne staan herontdekte stukken voor viool & piano. Composities en werken die gereconstrueerd zijn uit manuscripten en schetsen, geïnterpreteerd en gespeeld door de Noorse violist/ musicoloog Tor Johan Bøen en pianist Eirik Haug Stømner. Bekende componisten schreven werken voor Eugène Ysaÿe waaronder Debussy, Chausson, Lekeu en César Franck, die zijn Vioolsonate in A-majeur aan hem opdroeg. Rubinstein nam Ysaÿe voor een concertreis mee naar Noorwegen, waar hij concerten gaf in de kustplaatsen, terwijl hij in de tussentijd o.a. het openingswerk Légende Norvégienne van deze CD componeerde.

Violist Tor Johan Bøen en pianist Eirik Haug Stømner vormen een prachtig duo dat de cohesie verstaat, waar viool en piano elkaar moeiteloos begrijpen in deze dynamische, avontuurlijke, romantische en vurige muziek. Schitterend is Première Polonaise, een wereldpremière-opname vol grillige passages waarbij beide musici elkaar in virtuoos spel voortreffelijk aanvullen, gevolgd door het vredige Scène senitimentale dat overigens ook een wereldpremière-opname is. Op de tweede CD staan composities van Frédéric Chopin die op Eugène Ysaÿe-wijze zijn bewerkt voor viool en piano, waarbij virtuositeit niet wordt geschuwd. Zoals het bekende Ballade in G-mineur, Valse No. 7 en de Valse Nö 6 en het ietwat melancholische Valse Nö 1.

Wat dit album zo bijzonder maakt, is de kracht en energie van deze uitvoeringen die een onbetwistbaar hoog gehalte hebben. De wijze van musiceren wordt zo fraai neergezet, dat alles op zijn plek valt. Waar harmonie, dynamiek, interpretatie en vooral instrumentbeheersing zich als een puzzel aaneensluit. Dat is vier-dubbel genieten!

English version

Violinist Tor Johan Bøen and pianist Eirik Haug Stømner recorded unknown works by the Belgian composer Eugène Ysaÿe (1858-1931).

The Belgian composer Eugène Ysaÿe (1858-1931) started playing the violin when he was only 5 years old. He was initially taught by his father, briefly studied at the Conservatory, which he had to leave because he was considered lazy and impudent. Later Ysaÿe took lessons from the violinist Henri Vieuxtemps in Paris and Henryk Wieniawski in Brussels and became one of the most famous soloists at the turn of the century.

Eugène Ysaÿe was not only a virtuoso violinist, but also an inspired composer. This double album Légende Norvégienne contains rediscovered pieces for violin & piano. Compositions and works reconstructed from manuscripts and sketches, interpreted and played by Norwegian violinist/musicologist Tor Johan Bøen and pianist Eirik Haug Stømner. Well-known composers wrote works for Eugène Ysaÿe, including Debussy, Chausson, Lekeu en César Franck, who dedicated his Violin Sonata in A major to him. Rubinstein took Ysaÿe on a concert trip to Norway, where he gave concerts in the coastal towns, while in the meantime he composed the (opening) piece Légende Norvégienne.

Violinist Tor Johan Bøen and pianist Eirik Haug Stømner form an excellent duo. They create a wonderful cohesion where violin and piano effortlessly understand each other in dynamic, adventurous, romantic and fiery music. Superb is Première Polonaise, a world premiere recording full of whimsical passages in which the two musicians complement each other in virtuoso playing, followed by the peaceful Scène senitimentale, which is also a world premiere recording. The second CD contains compositions by Frédéric Chopin that have been arranged in the Eugène Ysaÿe manner for violin and piano, in which virtuosity is not shunned. Like the well-known Ballade in G minor, Valse No. 7 and the Valse Nö 6 and the somewhat melancholic Valse Nö 1.

This album, these performances are very special in their power and energy. They have an undeniably high quality, where everything falls into place. Where harmony, dynamics, interpretation and especially instrument control fit together like a brilliant puzzle. That’s quadruple enjoyment!

*Tor Johan Bøen & Eirik Haug Stømner: Légende Norvégienne Eugène Ysaÿe (SIMAX Classics)

© Mattie Poels.