Het kwartet Greener Grass laat de zon schijnen op hun bijzondere debuut-CD.

English version below

Drie vrouwen en een man vormen het innovatieve kwartet Greener Grass, dat zich muzikaal beweegt op het vocale snijvlak van pop, folk & jazz. Ze begeleiden zichzelf spaarzaam op xylosynth (soort xylofoon), cuatro (4-snarig instrument uit Venezuela), percussie, bas en mandoline waardoor de vrouwelijke vocalen het belangrijkste zijn en als vanzelf het boegbeeld vormen. Kristalheldere stemmen bewegen door een prachtig harmonisch universum, veelal meerstemmig, met geraffineerde akkoorden die als één timbre de horizon kleuren. De liedjes zijn origineel en hebben een geheel eigen signatuur, waarbij de stemmen soms over en door elkaar heen duikelen in een acrobatische vogelvlucht. Alle stukken zijn gecomponeerd door de vier leden van Greener Grass, met engelse teksten van Sanne Huijbregts, Vita Pagie en Julia Werner, gehuld in arrangementen met een open en helder karakter, vol fijnzinnige, suggestieve elementen die de muziek rijk maakt in zijn bescheidenheid!

English version

The quartet Greener Grass lets the sun shine on their special debut CD.

Three women and a man form the innovative quartet Greener Grass that moves musically at the vocal intersection of pop, folk & jazz. They sparingly accompany themselves on xylosynth (a kind of xylophone), cuatro (4-string instrument from Venezuela), percussion, bass and mandolin, so that the female vocals automatically are the most important and form the figurehead. Crystal clear voices move through a beautiful harmonic universe, mostly polyphonic, with refined chords that color the horizon as óne timbre. The songs are original and have their own signature, where the voices sometimes tumble over and through each other in an acrobatic way. All pieces are composed by the four members of Greener Grass, with English texts by Sanne Huijbregts, Vita Pagie and Julia Werner, wrapped in arrangements with an open and clear character, full of subtle, suggestive elements, which makes the music rich in its modesty!

*Greener Grass: Greener Grass (greenergrass.nl)

*Foto’s: Matija Pekic

© Mattie Poels.