De in Brooklyn (New York) wonende pianiste Beyza Yazgan speelt op haar album To Anatolia een prachtig exposé van de ‘Vijf Turkse componisten‘.

English version below

Veel muziekliefhebbers kennen wel de Groupe des Six. Een groep van zes Franse componisten, waaronder Poulenc, Milhaud en Honegger, die zich eind 19de eeuw afzette tegen de heersende hoog-romantiek en zich inzette voor soberheid, waar melodie, het thema weer de boventoon voerde. Een werkwijze waar overigens de Fransen al eeuwen goed in zijn, denkend aan de troubadours en trouvère. Iets soortgelijks gebeurde midden 19de eeuw in Rusland waar Het Machtige Hoopje (met o.a. Balakirev, Bordin, Moessorgski en Rimski-Korsakov) de Russische volksmuziek verwerkte in hun composities. In Turkije waren het de Turkse Vijf die werden gestimuleerd, door Atatürk (1881 – 1953) om de Turkse muziek breder te interpreteren. Dat zette de vijf Turkse componisten: Ahmet Adnan Saygun, Ferid Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey en Necil Kazım Akses aan tot het componeren van muziek die weliswaar Turkse (Anatolische) invloeden in zich draagt maar ook een bredere muzikale kijk naar het westen laat horen. Op het album To Anatolia van de in New York wonende en van Turkse komaf zijnde pianiste Beyza Yazgan staan solo pianowerken van deze componisten. Korte composities, veelal niet langer dan twee minuten. Ze worden prachtig, voelbaar-licht en ontspannen gespeeld met een soepel touché waarin je wordt meegenomen in een Anatolische reis. Duidelijk Oriëntaals, doordrenkt met westerse harmonieën, onregelmatige maatsoorten en aangevuld met dansen zoals de Horon en de langzame Zeybek. Beyza Yazgan speelt prachtig en is een bevlogen pianiste die op een respectvolle wijze deze (nog) onbekende Anatolische componisten onder het voetlicht brengt. Dat klinkt naar meer!

English version

The pianist Beyza Yazgan, who lives in Brooklyn (New York), plays a beautiful exposé of the ‘Five Turkish composers‘ on her album To Anatolia.

Many music lovers are familiar with the Groupe des Six. At the end of the 19th century a group of six French composers, including Poulenc, Milhaud and Honegger, rebelled against the prevailing High Romance period. They committed themselves to prevail the melody once again, the theme’s are predominated in their compositions. By the way, for centuries the melody was for the French the most important, remembering the troubadour and trouvère. In the middle of the 19th century something similar happened in Russia, where The Mighty Five (with Balakirev, Bordin, Mussorgsky and Rimsky-Korsakov, among others) incorporated Russian folk music into their compositions. In Turkey it was The Turkish Five who were stimulated by Atatürk (1881 – 1953), to interpret Turkish music more broadly. This prompted the five Turkish composers: Ahmet Adnan Saygun, Ferid Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey and Necil Kazım Akses to compose music that contains Turkish (Anatolian) influences. Giving the music a broader musical view to the West. The album To Anatolia by pianist Beyza Yazgan, who lives in New York and is of Turkish descent, contains solo piano works by these composers. Short compositions, usually no longer than two minutes. They are played beautifully, palpably light and relaxed with a smooth touch that takes you along an Anatolian journey. Clearly Oriental, infused with western harmonies, irregular time signatures and supplemented with dances such as the Horon and the slow Zeybek. Beyza Yazgan is a passionate pianist who respectfully highlights these (still) unknown Anatolian composers. This makes the album very interesting, with excellent and exciting music!

  • Beyza Yazgan: To Anatolia (Bridge Records / Challenge Records International)

© Mattie Poels.