Dandana is een muziekgezelschap uit Nederland, The Gambia en Senegal. Op hun 2de album Free the System mixen ze op inventieve wijze West-Afrikaanse muziek met hedendaagse (elektronische) klanken. Het resultaat is voortreffelijke muziek, geprojecteerd tegen een brede muzikale horizon.

English version below

Dandana bestaat uit de muzikanten Bas AckermannEbou Gaye MadaFilly DiomaJackson LomanJoop de Graaf en Modou Joof. Op voortreffelijke creatieve wijze mixen deze musici West-Afrikaanse instrumenten als de sabar (Senegalese trommel), de salam en de balofoon (xylofoon) met gitaar, bas, synthesizer sounds en elektronische drums. We horen traditionele musici die de confrontatie aangaan met de toekomst en hedendaagse musici die het gesprek starten met de muzikale overlevering. Het album Free the System puilt niet alleen uit van een avontuurlijke aanpak van West-Afrikaanse muziek die op verrassende wijze wordt gemixed met Westerse muziek, maar het album is ook een aanklacht tegen de allesoverheersende geldzucht die onze wereld zo langzaamaan naar de knoppen helpt. Free the System maakt een statement om muzikaal buiten de lijntjes te kleuren. Een metafoor waar de westerse wereld een voorbeeld aan mag nemen. Dandana creëert een mix met respect voor elkaars muzikale verleden. Zeer ritmische muziek met kleine melodische motieven die broeierig werken door het gebruik van synthesizer-wolken van sounds die de strakke muziek toch een mijmerend en zelfs dromerig karakter geeft. Begrijp me niet verkeerd: de muziek knalt je kamer in en heeft een enorme zeggingskracht maar de dualiteit van akoestische (west)Afrikaanse instrumenten met psychedelische sounds is adembenemend. Het organisch veranderen van ritme zoals dat gebeurt in Mon Afrique is geweldig. Heerlijke gitaarrifs van Filly Dioma, de sprekende talking drum of de wonderlijke melodie (prachtig gezongen door Pa Mboob) die opeens opdoemt in het lied Guelewar. Een lied dat een ode is aan Moussa N’gom, die een pionier was van deze Gambiaanse band. Bijzonder is Baye Fall. Een min of meer a capella lied dat wordt gezongen voor een donatie op straat door de lokale Baye Fall zangers uit The Gambia. Free the System is een album vol muzikale verrassingen die soms pas opvallen bij een tweede of derde beluistering. En dat is maar goed ook want een album dat je na één keer al kent, wordt snel verleden tijd. Free the System gaat veel langer mee!

Luisteren naar Free the System op Bandcamp klik hier

Dandana consists of the musicians Bas Ackermann, Ebou Gaye Mada, Filly Dioma, Jackson Loman, Joop de Graaf and Modou Joof. These musicians mix West African instruments such as the sabar (Senegalese drum), the salam and the balophone (xylophone) with guitar, bass, synthesizer sounds and electronic drums in an exquisite creative way. We hear traditional musicians who confront the future and contemporary musicians who start the conversation with the musical heritage. The album Free the System creates an adventurous approach to West African music that is mixed in a surprising way with Western music. The album is also an indictment of the all-consuming greed for money that is slowly destroying our world. Free the System makes a statement to that. A metaphor that the Western world can take it as an example. Dandana creates a mix with respect for each other’s musical past. Very rhythmic music with small melodic motifs that are brooding due to the use of synthesizer clouds of sounds that give the tight music a musing and even sometimes a dreamy character. Don’t get me wrong: the music explodes into your room and has enormous expressiveness. But the duality of acoustic (West) African instruments with psychedelic sounds is breathtaking. Like the organic change of rhythm as it happens in Mon Afrique is absolutely great. Wonderful guitar riffs by Filly Dioma, the talking talking drum or the fine melody (beautifully sung by Pa Mboob) that suddenly appears in the song Guelewar. A song that is an ode to Moussa N’gom who was a pioneer of this Gambian band. Special is Baye Fall. A street-song sung for a donation by the local Baye Fall singers from The Gambia. Free the System is an album full of musical surprises that sometimes only stand out when you listen to the music for a second or third time. And that’s a good thing because an album that you already know after one time listening, will soon disappear from your mind. Fortunately, Free the System lasts much longer!

  • Dandana: Free the System (RebelUp Records)

© Mattie Poels.