Dat muziek, melodieën en instrumenten zich minder aan landsgrenzen houden dan politici, klinkt op het ongelooflijk mooie album Meeting van het A.G.A. Trio. We horen een Turkse, Armeense en Georgische muzikant die elkaar muzikaal ontmoeten in een fraaie bezetting van kaval (fluit), duduk (dubbelriet-instrument) en accordeon.

English version below

Als kaval-speler Deniz Mahir Kartel in 2017 Armenië bezoekt voor zijn project Turkicized Arminian Music, ontmoet hij de duduk-speler Arsen Petrosyan. Samen onderzoeken ze Turks-Armeense melodieën en raken zo enthousiast dat ze besluiten om concerten te geven om zo hun enthousiasme te delen met het publiek. Om het trio compleet te maken, nodigden zij de accordeonist Mikial Yakut uit. Een klassiek geschoolde accordeonist die o.a. studeerde in Berlijn. De kaval, de hese herdersfluit, kleurt prachtig naast de duduk, die een heel herkenbare warme en tedere klank heeft. Het A.G.A. Trio speelt traditionele stukken waaronder dansmuziek zoals Erzumi Shoror en Tal Tala / Daladan met een prachtig samenspel tussen kaval en duduk die om elkaar heen cirkelen, unisono spelen en voortreffelijke improviseren, stevig ondersteund door markant accordeonspel met stuwend tremolo, knap gespeeld door Yakut. Die overigens een geweldige accordeon-techniek heeft die vibreert van stevig spel in Dzveli Kartuli Satsekvao en Ketogenic da Kote tot het lyrische in bijvoorbeeld Bingyol. Daarnaast horen we in twee stukken de drone. Een lang klinkende toon die als een mes door de melodie snijdt, hier gespeeld op de accordeon. Dit is een stijlkenmerk dat we regelmatig tegenkomen binnen de Armeense muziek. De begeleidende drone wordt in de Armeense traditionele muziek gespeeld op de duduk door middel van circulair-breathing waardoor de speler niet hoeft te stoppen; hij blaast terwijl hij door zijn neus ademhaalt. Een techniek die we ook tegenkomen bij de het bespelen van de didgeridoo uit Australië. Op Meeting horen we het in Adanayi Voghpe (een lament voor de slachtoffers van de Armeense genocide) en in het liefdeslied Siretsi Yars Taran. Twee ongelooflijk mooie stukken waarin de duduk recht door de ziel snijdt, fantastisch gespeeld door Petrosyan. Prachtig is de kaval solo in Kara Koyun, waarmee de herder zijn schapen betovert. Meeting is een subliem album van drie bevlogen musici die spelen vanuit hun hart en spreken vanuit de ziel.

Meer muziek van het A.G.A Trio klik hier

English version

That music, melodies and instruments adhere less to national borders than politicians do, can be heard on the unbelievably beautiful album Meeting by the A.G.A. Trio. We hear a Turkish, Armenian and Georgian musician who meet each other musically in a beautiful arrangements on kaval (flute), duduk (double reed instrument) and accordion.

More music from the A.G.A Trio click here

In 2017 kaval player Deniz Mahir Kartel visits Armenia for his Turkicized Arminian Music project. It’s there he met duduk player Arsen Petrosyan. Together they research Turkish-Armenian melodies and become so enthusiastic that they decided to give concerts to share their enthusiasm with the audience. To complete the trio, they invited accordionist Mikial Yakut. A classically trained accordionist who studied in Berlin, among other places. The kaval, the shepherd’s flute, colours beautifully next to the duduk, which has a very recognizable warm and tender sound. The A.G.A. Trio plays traditional pieces including dance music such as Erzumi Shoror and Tal Tala / Daladan with a beautiful interplay between kaval and duduk that circle around each other, play in unison and excel in wonderful improvisation, firmly supported by striking accordion with driving tremolo, perfect played by Yakut. He has a great accordion technique that vibrates with solid playing in Dzveli Kartuli Satsekvao and Ketogenic da Kote in addition to the lyrical parts in Bingyol for example. In addition, we hear the drone in two pieces. A long-sounding note that cuts through the melody like a knife, played here on the accordion. This is a style characteristic that we regularly encounter in Armenian music. The accompanying drone is played on the duduk by circular-breathing, which means that the player does not have to stop playing; he blows while breathing through his nose. A technique that we also encounter when playing the didgeridoo from Australia. At Meeting we hear it in Adanayi Voghpe (a heartbreaking lament for the victims of the Armenian genocide) and in the love song Siretsi Yars Taran. Two incredibly beautiful pieces in which the duduk cuts straight through the soul, played fantastically by Petrosyan. Beautiful is the kaval solo in Kara Koyun. A piece in which you imagine how the shepherd enchants his sheep. Meeting is a fantastic album by three excellent musicians who play so pure and clear from their heart and soul.

  • A.G.A. Trio: Meeting (ARC Music – NAXOS world / Music&Words)

© Mattie Poels.