Met enige regelmaat stelt het prachtige Nederlandse label Challenge Records International geld beschikbaar voor (buitenlandse) musici om een album op te nemen en uit te brengen. Zo ook met de Finse muzikanten van het Second Wind Quintet. Een groep uit Helsinki rond de gitarist en componist Tommi Tampio.

English version below

Het Second Wind Quintet wordt opgericht in 2015 en speelt geïmproviseerde filmische jazz, aangelengd met folk. Fijnzinnige muziek met melodische thema’s, allemaal gecomponeerd door gitarist Tommi Tampio. Lied-achtige melodieën die heel aangenaam, open en toegankelijk klinken. Maar daarna er gebeurt meer. Door middel van jazz-harmonieën, polyritmisch drumwerk, maatwisselingen en accenten transformeren deze voortreffelijke jazz-musici deze thema’s tot diepgaande muziek. De composities excelleren in originaliteit, rust, coherent samenspel en snelheid en daarmee virtuositeit. De muzikaliteit van het Second Wind Quintet wordt tot in de kern uitgediept, waarbij elke muzikant in dienst staat van het geheel en een segment vormt van het muzikale spectrum. Als een puzzel grijpen de instrumenten in elkaar en krijgt elke muzikant de ruimte om te schitteren in solistische passages. De muziek van het Second Wind Quintet heeft dat Scandinavisch fijnzinnige, waar melancholie en hartstocht moeiteloos wordt ingewisseld voor ferme eloquentie. Dat is niet alleen boeiend om naar te luisteren maar bezorgt je ook het nodige kippenvel.

English version

Regularly the beautiful Dutch record label Challenge Records International makes it possible for (foreign) musicians to record and release an album. This is also the case with the Finnish musicians of the Second Wind Quintet. A group from Helsinki around the guitarist and composer Tommi Tampio.

In 2015 the Second Wind Quintet was founded. Five musician play improvised cinematic jazz, mixed with folk. Delicate music with melodic themes, all composed by guitarist Tommi Tampio. Song-like melodies that sound very pleasant, open and accessible. But in their music there’s a lot more going on. These excellent jazz musicians transform the themes into profound music by the use of jazz harmonies, poly rhythmic drumming, beat changes and accents. The compositions excel in originality, tranquility, coherent interplay and fast notes and thus virtuosity. The musicality of the Second Wind Quintet is explored from the heart. Each musician delivers a part in the music and forms a segment of the musical spectrum. The instruments interlock like a puzzle, giving every musician the space to shine in solo passages. The music of the Second Wind Quintet has that Scandinavian refinement, where melancholy and passion are effortlessly exchanged into firm eloquence. That is really  fascinating to listen to, and gives you a warm musical experience.

  • Second Wind Quintet: Second Wind Quintet (Challenge Records International)
  • band picture: Heta Nykänen

© Mattie Poels.