Met enige regelmaat brengt het label Fondamenta de CD’s ‘The Lost Recordings’ op de markt met jazz-opnames die gemaakt zijn in Nederland. En jawel, deze kón natuurlijk niet uitblijven: Art Blakey die met zijn Jazz Messengers optrad in Scheveningen in 1958. De groep bestaat dan inmiddels zo’n 3 jaar.

English version below

De kiem voor de band The Jazz Messengers legt Art Blakey als hij in 1955 een samenwerking aangaat met pianist Horace Silver, aangevuld met saxofonist Hank Mobley en trompettist Kenny Dorham. Een groep die voortborduurt op de hard-bop, die weer is afgeleid van de be-bop. De stukken en improvisaties worden virtuozer, met snellere ritmes en inventieve harmonieën. Als Silver in 1956 de groep verlaat, wordt de naam omgedoopt tot Art Blakey and the Jazz Messengers. De groep wordt een soort ‘leerschool’ voor jonge musici die de kans krijgen zich als musicus te bewijzen en op te treden voor een groot publiek. The Jazzmessengers bestaan in 1958 dan uit de (redelijk) jonge muzikanten: pianist Bobby Timmons (toen 19), tenorsaxofonist Benny Golson (toen 29), Lee Morgan (toen 20) en bassist Jymie Merrit (toen 32 jaar). De opnames van deze prachtige dubbel-CD werden gemaakt op 29 november 1958 in het Kurhaus van Scheveningen. Bijzonder is dat in die tijd de featuring artists nog niet zo bekend waren en de stukken, die inmiddels allemaal jazz-standards zijn geworden, toen in 1958, nog niemand kende. Sterker nog, de klassieker ‘Moanin” (van Bobby Timmons) werd pas een jaar later op LP uitgebracht en de ode ‘I remember Clifford’ was net, twee jaar eerder, geschreven door Benny Golson. Een ode aan de jong gestorven trompettist Clifford Brown. Deze Lost Recordings zijn weer gevonden opnames en bevatten prachtige jazzstukken van hoog niveau, waar voortreffelijk wordt gemusiceerd en waar Art Blakey schittert met zijn herkenbare drumsalvo’s, waarmee hij zijn legendarische verbindingen maakt tussen de verschillende solo’s en chorussen en zo de be-bop een enorme impuls gaf. Tijdloze muziek!

Meer Lost recordings Thelonious Monk

English version

With some regularity, the Fondamenta label releases the CDs ‘The Lost Recordings’ with jazz concerts from the Netherlands. And yes, this one might not be forgotten: Art Blakey who performed with his Jazz Messengers at Scheveningen in 1958. The group then exists for about 3 years.

More Lost recordings Thelonious Monk

In 1955, when Art Blakey enters into a collaboration with pianist Horace Silver, The Jazz Messengers were born, supplemented with saxophonist Hank Mobley and trumpet player Kenny Dorham. A group that elaborates on the hard-bop, the innovation of the popular be-bop. The pieces and improvisations become more virtuosic, with faster rhythms and inventive harmonies. When Silver left the group in 1956, the name was changed into Art Blakey and the Jazz Messengers. The group became a kind of ‘learning school’ for young musicians to give them a chance to prove themselves as a musician and to perform for a large audience. In 1958 The Jazz Messengers consisted of (reasonably) young musicians: pianist Bobby Timmons (then 19), tenor saxophonist Benny Golson (then 29), Lee Morgan (then 20) and bassist Jymie Merrit (then 32 years old). On November 29, 1958 the recordings of this wonderful double album were made at the Kurhaus of Scheveningen (The Hague – The Netherlands). At that time (1958) the featured artists were not so well known and the pieces, which have all become jazz standards, almost nobody knew. In fact, the classic ‘Moanin” (by Bobby Timmons) was released on LP only one year later and the ode ‘I remember Clifford’ was written just two years before by Benny Golson. An ode to the young deceased trumpet player Clifford Brown who died by a car accident, only 25 years old. These Lost Recordings are found again and contain beautiful jazz pieces of high level, with excellent musicians. Art Blakey shines with his recognizable drums. He puts the legendary connections between the different solos and choruses and put the be-bop on a higher level. Timeless music!

  • Art Blakey: Live in Scheveningen 1958 (Fondamenta/Challenge Records)

© Mattie Poels.