De contrabassist Riccardo del Fra woont tegenwoordig in Parijs maar werd in 1956 in Rome geboren. ‘Moving People’ is de titel van zijn nieuwe CD waarop tien nieuwe door del Fra geschreven composities staan. Op innovatieve wijze herschrijft hij hiermee een stuk waardevolle jazzgeschiedenis.

English version below

Het is wellicht een beetje flauw om bij een artiest op te noemen met wie hij allemaal samenwerkte. Als contrabassist ben je niet zo vaak op voorgrond maar wel van wezenlijk belang voor de basis van de muziek. Riccardo del Fra is een meester op zijn instrument. Hij valt op door zijn bijzondere composities en melodische speelstijl. Hij is te vinden op albums van be-bop grootheden als Dizzy Gillespie, Lee Konitz, Sonny Stitt, Kai Winding en Johnny Griffin. Maar ook bij recenter werk van pianisten Enrico Pieranunzi en Marc Copland, drummer André Ceccarelli en natuurlijk de Belgische supergitarist Philip Catherine. En zelfs bij de Nederlandse zangeres Denise Jannah kwamen we del Fra tegen, begin jaren ’90.

Voor ‘Moving People’ schreef hij nieuw werk. Gevarieerde stukken met elk een nieuw timbre en enigszins andere stijl. Het titelstuk (in 5-tels maat) heeft een repeterende melodie met veel sequensen en een prachtige gastrol voor gitarist Kurt Rosenwinkel. Een stuk als ‘Ressac’ en zeker ‘Children Walking’ hebben stijlkenmerken van Charles Mingus en Thelonious Monk met hoekige thema’s en een springende melodie, gealtereerde akkoorden en dynamische ritmiek. Deze stukken dragen een verhaal in zich en nemen je even mee op een muzikale vertelling. Maar in ‘Around the fire’ horen we een heel andere klankkleur. Daar klinkt de gestreken contrabas met flageolettonen, als opmaat voor het verstilde ‘Ephemeral Refractions’ met smaakvol sax-werk van Jan Prax. Een prachtig contrast. Pianist Carl-Henri Morisset geeft een fraaie muzikale bloemlezing in het petit-big-band aandoende ‘Wind On An Open Book II’, korte solo dat wel, maar zeer nauwgezet. ‘Street Scenes’ vervolgens geeft een impressie van het verkeer op straat: druk, hectisch, harmonisch dissonant in een brede beweeglijkheid. Prachtig hoe elk stuk op ‘Moving People’ een eigen muzikaal miniatuur is waarmee Riccardo del Fra bewijst dat hij de kunst van het componeren verstaat en begrijpt wat belangrijk is in de muziek. Dat maakt dat het album blijft verrassen, verwonderen en vooral vermaken!

English version

Nowadays, the double bass player Riccardo del Fra lives in Paris but he was born in Rome in 1956. ‘Moving People’ is the title of his new CD; ten new compositions written by del Fra. In an innovative way he re-compose a piece of valuable jazz history.

It might be a bit silly to mention with whom an artist recorded music. But as a double bass player you are not so often in foreground but of essential importance for the basis of the music. Riccardo del Fra is a master on his instrument. He stands for good compositions and lovely melodic play. He can be found on albums by be-bop greats such as Dizzy Gillespie, Lee Konitz, Sonny Stitt, Kai Winding and Johnny Griffin. But also in more recent work by pianists Enrico Pieranunzi and Marc Copland, drummer André Ceccarelli and of course the Belgian super guitarist Philip Catherine. And even with Dutch singer Denise Jannah we met del Fra, in the early 90s.

For ‘Moving People’ del Fra wrote new compositions. Varied pieces with each a new timbre and a slightly different style. The title piece (in 5-measure beat) has a repetitive melody with many sequences and a beautiful guest role for guitarist Kurt Rosenwinkel. A piece like ‘Ressac’ and certainly ‘Children Walking’ have style characteristics of Charles Mingus and Thelonious Monk with angular themes with a kind of jumping melody, altered chords and dynamic rhythm. These pieces carry a story and take you on a musical trip. But in ‘Around the fire’ we hear a very different timbre; a double bass sound with flageolet tones, a lovely forerunner for prelude to the tranquil ‘Ephemeral Refractions’ with tasteful sax-work by Jan Prax. A splendid contrast. Pianist Carl-Henri Morisset gives a beautiful musical anthology in the petit-big-band-like ‘Wind On An Open Book II’, short solo but very meticulous. ‘Street Scenes’ gives an impression of the traffic on the streets: busy, hectic, harmonic dissonance in a broad mobility. Wonderful how each piece on ‘Moving People’ has its own musical miniature. Riccardo del Fra proves to be a great composer who understands what music is about. That makes the album so surprisingly, amazing and lots of musical fun!

  • Riccardo del Fra: ‘Moving People’ (Cristal Records / Xango).

© Mattie Poels.