De Bretonse zanger Yann-Fañch Kemener geeft met zijn nieuwe album ‘Ar Baradoz’ (Het Paradijs) een religieus kijkje in de vocale en instrumentale muziek-keuken van Bretagne (West Frankrijk). Op sobere wijze kristalliseert hij de ‘Chant sacrés de Basse Bretagne’ uit met prachtige harmonium en cello begeleiding.

English version below

Yann-Fañch Kemener (1957) is een grootheid binnen de Bretonse vocale muziek. Hij is verzamelaar en vertolker van het Bretonse lied, zowel religieus, wereldlijk als kinderrepertoire. Eeuwenoude melodieën die hij verzamelt, zingt en inmiddels heeft vastgelegd op meer dan 25 albums. Zijn vorige CD Les Chants de la Passion (uit 2015 met Paasrepertoire) sluit prachtig aan op zijn nieuwe ‘Ár Baradoz’ waarop hij wederom veel religieus werk zingt, waaronder enkele kerstliederen. Yann-Fañch Kemener heeft een subtiele en integere stem die fier boven het Bretonse muziek-landschap uitsteekt. Hij zingt bekend en minder bekend Bretons repertoire dat uiterst breekbaar en delicaat is en met subtiele harmonium/cello begeleiding zelfs kwetsbaar. De muziek op ‘Ár Baradoz’ is ontstaan uit stilte en is steeds gedragen van aard, mijmerend, met religieuze teksten, aangevuld met enkele over het ‘harde vissersbestaan’ of het ‘dromen van geluk’. Daarnaast staan er enkele instrumentale stukken op, zoals het door Paul Ladmirault (Bretons componist 1877/1944) gecomponeerde ‘Eprit Heuruex’ met opmerkelijke moderne harmonieën. ‘Ar Baradoz’ is een prachtig document van de bevlogen musici Yann-Fañch Kemener, cellist d’Aldo Ripoche en harmonium-speler Florence Rousseau, die het Bretons cultureel erfgoed uiterst fraai vertolken; een schitterende verzameling van een bijzonder stukje Europa!

English version

Yann-Fanch Kemener (1957) is an absolute celebrity within Breton vocal music. He creates a wonderful religious atmosphere with his warm voice and gives the music a heavenly inner sound. Kemener is a collector and interpreter of the Breton song, both religious, worldly and children’s repertoire. He collects old aged melodies, sings and recorded them on more than 25 albums. His CD ‘Les Chants de la Passion‘ (from 2015 with Éaster songs) is as beautiful as his new ‘Ár Baradoz’ where he again sings religious work, including some Christmas songs.

Yann-Fañch Kemener has a subtle and honest voice that is proudly above the Breton musical landscape. He sings well-known and lesser-known Breton repertoire that is extremely fragile and delicate with subtle harmonium / cello accompaniment. The music on ‘Ár Baradoz’ originated out of silence and, supported by a musing feeling, with texts that are religious, supplemented with some lyrics about the ‘hard fisherman’s life’ or the ‘dream of happiness’. In addition, there are some instrumental pieces, such as the ‘Eprit Heuruex’ composed by Paul Ladmirault (Breton composer 1877/1944) with remarkable modern harmonies. ‘Ar Baradoz’ is a beautiful document by the enthusiastic musicians Yann-Fañch Kemener, cello player d’Aldo Ripoche and Florence Rousseau on the harmonium who play the Breton cultural heritage very convincingly, an exciting compilation from a special part of Europe!

  • Yann-Fañch Kemener: ‘Ar Baradoz / Chant sacrés de Basse Bretagne’ (Buda Musique / Xango)
  • Foto: Jean Charles Druais

© Mattie Poels.