‘Altri Canti d’Amore’ is de debuut-CD van het Spaanse gezelschap L’Estro d’Orfeo. Zes musici hebben zich verdiept in de Noord Italiaanse (instrumentale) muziek uit de 17de eeuw, en spelen stukken van Claudio Monteverdi, Biagio Marini, Barbara Strozzi,  Uccellini, Marco Tarquinio Merula, Francesco Cavalli, Riccardo Rognoni en een werk van Leonor de Lera, violiste en leider van dit magisch ensemble.

English version below

Opvallend is de diepgewortelde fijnmazigheid die het ensemble L’Estro d’Orfeo ten toon spreidt in de muziek op de CD ‘Altri Canti d’Amore’. Instrumentale muziek uit de 17de eeuw wordt voortreffelijk gespeeld onder leiding van violiste Leonor de Lera. Met het debuut-album ‘Altri Canti d’Amore’ schaart het ensemble zich moeiteloos in het rijtje van de ensembles van David Munrow, Nikolaus Harnoncourt en vooral landgenoot Jordi Savall uit Spanje. Er is veel aandacht voor de samenklank en het samensmelten van de instrumenten, die wonderschoon kleuren tegen de achtergrond van ‘de liefde’, het thema van dit album. Een thema van alle tijden, van alle soorten mensen en van diverse stijlen muziek.

De composities op ‘Altri Canti d’Amore’ komen uit het noorden van Italië. Het zijn van origine instrumentale stukken aangevuld met werken waarbij het vocale gedeelte wordt gespeeld op een instrument waardoor ook deze stukken instrumentaal zijn. Bijvoorbeeld mooi te beluisteren in ‘L’eraclito Amoroso’ van de Venetiaanse componist Barbara Strozzi uit het midden van de 17de eeuw. Zeer fraai wordt de melodie gespeeld, met subtiele versieringen, op de cornet met klavecimbel begeleiding. Iets soortgelijks treffen we aan in ‘Questa bella sirena’ waar de melodie wordt gespeeld door viool en verderop omspeeld door een tweede viool. Beiden met de juist hoeveelheid vibrato, subtiel en magisch mooi. In ‘Chiacona’ wordt de melodie verdeelt over viool, cornet en viola da gamba. Naast klavecimbel, cornet en viool, horen we de theorbe en de viola da gamba. In wisselende bezetting spelen ze muziek van redelijk onbekende componisten, op Claudio Monteverdi na, die begin 17de eeuw ‘L’Orfeo’ componeerde, de eerste opera van betekenis. De werken op ‘Altri Canti d’Amore’ zijn lieflijk en sierlijk en worden werkelijk schitterend uitgevoerd door het kwintet L’Estro d’Orfeo. Mooi meegenomen is dat deze muziek in Nederland wordt uitgegeven door Challenge Classics en daardoor gemakkelijk verkrijgbaar is. Hoe mooi wil je het hebben?

English version

‘Altri Canti d’Amore’ is the debut CD of the Spanish ensemble L’Estro d’Orfeo. Six musicians have researched the (instrumental) music of the 17th century in Northern Italian, and play compositions of Claudio Monteverdi, Biagio Marini, Barbara Strozzi, Uccelini, Marco Tarquinio Merula, Francesco Cavalli, Riccardo Rognoni and one composition of Leonor de Lera, violinist, leader and founder of this magic ensemble.

Striking is the deep-rooted delicacy that shows L’Estro d’Orfeo in their music on the CD ‘Altri Canti d’Amore’. 17th century instrumental music is performed under the auspices of violinist Leonor de Lera. With this debut album ‘Altri Canti d’Amore’, the ensemble effortlessly is comparable with the ensembles of David Munrow, Nikolaus Harnoncourt and, in particular, Jordi Savall from Spain. A lot of attention has been put into the sound of the instruments that are wonderfully colored against the background of the ‘love’ that this album is about. A theme of all times, of all kinds of people.

The compositions on ‘Altri Canti d’Amore’ come from northern Italy. Original instrumental pieces supplemented with compositions where the vocal part is played on an instrument which also makes these pieces instrumental. For example, listen to “L’eraclito Amoroso” of Venetian composer Barbara Strozzi from the middle of the 17th century. Very nice how the melody is played with subtle ornaments on cornet with some lovely ornaments. Something similar is found in ‘Questa bella sirena’ where the melody is played by violin and subsequently played by a second violin, which is added Both with the right amount of vibrato, subtle and magically beautiful. In ‘Chiacona’ the melody is divided between violin, cornet and viola da gamba. In addition to the harpsichord, cornet and violin we hear the theorbe and the viola da gamba. In different instrument combinations they play music of relatively unknown composers, except for Claudio Monteverdi, who composed “L’Orfeo”, the first real opera, early 17th century. The compositions on ‘Altri Canti d’Amore’ are sweet and graceful and are truly excellent performed by the L’Estro d’Orfeo quintet. Beautifully included is that this music is published in the Netherlands by Challenge Classics and therefore easily available. That’s absolutely great!

  • L’Estro d’Orfeo: ‘Altri Canti d’Amore’ (Challenge Classics)
  • Pictures: hola@lagallarda.com

© Mattie Poels.