De Irakese in België wonende kanun-speler (zither) Osama Abdulrasol verrijkt het muzikale spectrum met een prachtig uitgesproken mix van Oriëntaalse en Westerse klanken. Zijn nieuwe album ‘Jedid’ is een aaneenschakeling van filmische muziek gespeeld op kanun, cello, accordeon, percussie en de overtuigende vocalen van sopraan Helena Schoeters.

English version below

Osama Abdulrasol is een veelgevraagd musicus die in 1997 vanuit Irak naar België vluchtte en zich vestigde in Gent. Abdulrasol schuwt geen vreemde instrumentcombinaties. Nee, hij zoekt ze juist op. Hij schreef muziek in uiteenlopende bezettingen voor film en theater, werkte met de Gentse violist Wouter Vandenabeele, de groep Luthomania van luit-speler Philippe Malfeyt en de Nederlandse band Arifa.

Op zijn nieuwe CD ‘Jedid’ horen we hem met de weergaloze accordeonist Philippe Thuriot, het vlijmscherpe percussiespel van Francois Taillefer en cellist Lode Vercampt met wie Abdulrasol in 2008 de CD ‘Zummurude‘ opnam met de groep Tri a Trolia. Bijzonder fraai is de keuze van Helena Schoeters. Een zangeres die zich moeiteloos vleit in de gebalanceerde mix van westerse en oriëntaalse muziek. Haar stem doet denken aan Fadia El-Hage die net zoals Schoeters dat heldere in haar vocalen heeft. Ze zingt overwegend in het Frans en schakelt organisch en vloeiend over van de Oriëntaalse naar de westerse kleur en intonatie. De composities zijn geschreven door Abdulrasol en bij vlagen virtuoos en steeds beeldend en schilderachtig. Prachtig zijn de langzame tred in ‘Camel Walk’ tegenover de pittige Oosterse ‘jazz/funk’ in ‘Gypsy in Baghdad‘. Buitengewoon goed gevonden en origineel zijn de plotselinge schakelingen waar vooral de accordeon zorgt voor sfeer-verandering, zoals de abrupte musette in ‘Ghaza’, het B-gedeelte in ’78 Sky‘ en de snelle arpeggio’s die aan Bach doen denken. Osama Abdulrasol is een virtuoos op de kanun waarmee hij de kwarttonen speelt die zo herkenbaar zijn voor de Oosterse muziek en ondanks de getemperde stemming van de accordeon, zeer goed mêleren.

English version

Osama Abdulrasol, the Iraqi who lives in Belgium, enriches the musical spectrum with a stunningly distinctive mix of oriental and western sounds. His new album ‘Jedid‘ is a great collection of spherical music played on cello, accordion, percussion and the convincing voice of Helena Schoeters.

Osama Abdulrasol is a much-sought-after musician who fled to Belgium in 1997 and settled in Ghent. Abdulrasol loves strange instrument combinations. He wrote music for film and theater, worked with Ghent’s violinist Wouter Vandenabeele, the Luthomania group of lute player Philippe Malfeyt and the Dutch band Arifa.

On his new CD ‘Jedid’ we hear him with the unmatched accordionist Philippe Thuriot, the tight percussion played by Francois Taillefer and cellist Lode Vercampt with whom Abdulrasol recorded the CD ‘Zummurude‘ with the group Tri a Trolia in 2008. Particularly nice is the voice of Helena Schoeters. A singer who flatters effortlessly in a balanced mix of western and oriental music. Her voice reminds of Fadia El-Hage, who, like Schoeters, has that bright tone in her vocals. Besides, Schoeters switches organic and fluently from oriental to western color and sings mostly in French. The compositions are written by Abdulrasol and sometimes virtuoso and very picturesque. Beautiful are the slow walk in ‘Camel Walk‘ against the spicy ‘Oriental jazz / funk’ in ‘Gypsy in Baghdad‘. Extremely beautiful and original are the sudden musical changes where especially the accordion causes the ambience change, such as the abrupt musette in ‘Ghaza‘, the B section in ‘78 Sky‘and the fast arpeggio’s who think of Bach. Osama Abdulrasol is a virtuoso on his instrument. He plays the quarter-notes that are so recognizable for Eastern music and, despite the tempered accordion voicing, it matches very well.

  • Osama Abdulrasol Quintet: ‘Jedid’ (Home records)

© Mattie Poels.